Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

W PRZEDSZKOLU GMINNYM W CHOTOMOWIE

6.30– 8.30 – Schodzenie się dzieci do poszczególnych grup. Praca indywidualna, praca w małych zespołach, utrwalanie materiału, zabawy dowolne, prace porządkowe, wspólnie z dziećmi przygotowanie do zajęć,

8.30 – 8.40 – Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa,

8.40 – 8.45 – Przygotowanie do śniadania,

8.45 – 9.00 – Śniadanie,

9.15 – 10.15 – Zajęcia dydaktyczne,

10.15 – 11.45 – Pobyt  na  powietrzu – zabawy dowolne, spacery, wycieczki, zabawy terenowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego,

11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu,

12.00 – 12.30 – Obiad,

12.30 – 12.40 – Przygotowanie do leżakowania – grupa I i II,

12.40 – 14.30 – Leżakowanie – grupa I i II,

12.30 – 14.30 – Zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek, zabawy dowolne, praca w małych zespołach, praca indywidualna, utrwalanie wprowadzonych treści programowych, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu,

14.30 – 14.40 – Zabawa  ruchowa,

14.40 – 15.00 – Podwieczorek,

15.00 – 18.00 – Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,  praca indywidualna w małych zespołach, utrwalanie materiału, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci.