Fasolki


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

I.        PRZEDWIOŚNIE

Nowo rozpoczęty miesiąc skłoni nas do zastanowienia nad przysłowiem „W marcu jak w garncu”. Będziemy omawiać różnorodne zjawiska atmosferyczne występujące w marcu. Utrwalimy wiadomości na temat stosownego ubierania się adekwatnie do pogody. Podczas spacerów będziemy wypatrywać pierwszych oznak wiosny. Budząca się do życia przyroda zachęci nas do założenia zielonego ogródka w sali. Zasiejemy rzeżuchę,  posadzimy cebulę na szczypior, a także inne cebulki kwiatowe. Zwrócimy uwagę na to, co jest potrzebne roślinom do wzrostu (woda, słońce). Wspólna opieka nad hodowlą będzie świetnym momentem do zaobserwowania kiełkowania roślin i ich wzrostu. W trakcie zajęć matematycznych będziemy dostrzegać rytmy i stałe następstwo pór roku, a także doskonalić określanie kierunków w przestrzeni względem osi własnego ciała, utrwalimy pojęcie prawej
i lewej strony. Podczas zajęć metodą „Edukacja przez ruch” wykonamy „Wiosenne kwiaty”, doskonaląc przy tym motorykę dużą poprzez ruchy obydwu rąk i tułowia, ruchy nóg w czasie przemieszczania.

II.        „TRZY PROSIACZKI”- MODUŁ LITERACJI W OPARCIU  O „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”.

Drugi tydzień marca miło upłynie nam z bajką „Trzy Prosiaczki”. Poznamy nową bajkę, omówimy jej treść i występujących w niej bohaterów. Wyodrębnimy strukturę bajki: wstęp, rozwinięcie i zakończenie,  zwrócimy uwagę na cechy charakterystyczne postaci. W czasie zajęć będziemy rozwijać słownictwo poprzez omawiania obrazków epizodów, nadawania im tytułów, opowiadania bajki w prawidłowej kolejności. Poprzez zabawy pantomimiczne rozwiniemy swoje zdolności aktorskie. W trakcie układania historyjki obrazkowej będziemy doskonalić myślenie przyczynowo - skutkowe, zdolności kojarzenia i pamięci. Podczas zajęć plastycznych będziemy rozwijać sprawność manualną w szczególności wycinanie. Podczas zajęć manipulacyjno - konstrukcyjnych rozwiniemy naszą wyobraźnię przestrzenną. Poznamy zawody związane z budownictwem: murarz, architekt, malarz. Poznamy znaczenie figur zastępczych przy przedstawianiu wydarzeń z bajki, będziemy klasyfikować figury wg. rozmiaru. Podczas zajęć matematycznych poznamy różne narzędzia pomiaru długości (metrówka, miarka krawiecka, linijka). Dowiemy się jakie są sposoby mierzenia długości za pomocą kroków, stóp, różnych przedmiotów. Zajęcia praktyczne z mierzeniem pozwolą nam zgromadzić doświadczenia prowadzące do odkrycia stałości długości.

III.        „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”

W trakcie trzeciego tygodnia marca pogłębimy naszą wiedzę na temat pochodzenia wody i jej ochrony. Utrwalimy wiadomości na temat roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Poznamy jaką rolę woda odgrywa w organizmie człowieka i dlaczego trzeba ją pić. W trakcie robienia plakatu dowiemy się ile szklanek wody powinno pić dziecko, a ile osoba dorosła. Przypomnimy o konieczności oszczędzania wody i dbania o jej czystość. Podczas grania na „wodnych instrumentach” rozwiniemy wrażliwość słuchową i umiejętności odbierania muzyki; będziemy doskonalić poczucie rytmu, a także zwrócimy uwagę na to, że ilość wody w szklance wyznacza wysokość dźwięku. W trakcie zajęć z Superbohaterami dowiemy się jak chronić nasze środowisko, w szczególności lasy, które nie tylko są domem dla zwierząt, ale również fabryką tlenu. Będziemy wyrabiać postawę proekologiczną poprzez segregację śmieci. Przypomnimy kolory i oznakowania pojemników, a także zasadę działania recyklingu - przetworzenia odpadów.   Zastanowimy się jakie korzyści człowiek czerpie z lasu i jaką rolę woda ma w życiu drzew. W trakcie całego tygodnia będziemy kształtować opiekuńczą postawę wobec przyrody i budzić odpowiedzialność za jej stan.

 

IV.        PROJEKT BADAWCZY „PIECZYWO”

W ostatnim tygodniu naszym przedmiotem badań będzie pieczywo. Przyniesione do przedszkola chleby, bułki, rogale itp. stworzą niespotykaną kolekcję. Podzielimy je ze względu na kształt, kolor, wielkość itp. Zamienimy się w smakoszy, którzy będą degustować różne rodzaje pieczywa i określać ich smak. Stworzymy siatkę pojęć związaną z informacjami jakie już mamy na jego temat, dowiemy się jak powstaje pieczywo, jakie są jego rodzaje, a także stworzymy siatkę badawczą- będziemy formułować pytania, na które poszukamy odpowiedzi. Staniemy się badaczami, którzy podczas eksperymentów będą ważyć, mierzyć, stwierdzą dlaczego pieczywo czerstwieje, założymy hodowlę pleśni itp. Poprzez historyjkę obrazkową „Od ziarenka do bochenka” poznamy jak powstaje chleb, a także jak nazywają się osoby, pracujące w całej drodze powstawania chleba” młynarz i piekarz. Samodzielnie będziemy rozdrabniać ziarna na mąkę, porównamy różne jej rodzaje. Wykonamy również ciekawe prace plastyczne związane z pieczywem- będziemy lepić rogaliki, bochenki chleba i bułeczki z masy solnej. Dowiemy się jakie wartości odżywcze ma pieczywo i które jest najzdrowsze. W ramach zajęć praktycznych przygotujemy wiosenne, zdrowe kanapki. Naszym podsumowaniem projektu będzie wspólne pieczenie chleba.