Jeżyki

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ PIERWSZY: W MARCU JAK W GARNCU

Podczas pierwszego tygodnia marca będziemy utrwalali cechy charakterystyczne dla przedwiośnia: roztopy, pierwsze wiosenne kwiaty, pojawienie się pąków i liści. Poznają zapis graficzny litery „Z”, „z”. Podczas zajęć matematycznych utrwalą zapis graficzny cyfry „8”. Na zajęciach muzycznych dzieci nauczą się piosenki pt. „Nie śpijcie kiedy wiosna”. Na zajęciach plastycznych wykonają metodą collage „Garnek z pogodą” oraz „Parasole” metodą Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej. Podczas zajęć gimnastycznych będą doskonaliły motorykę dużą  w zakresie zręczności, gibkości i zwinności – wzmacnianie  mięśni.

 

TYDZIEŃ DRUGI: JESTEŚMY CZĘŚCIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

        W drugim tygodniu poznamy naszych najbliższych i dalszych sąsiadów oraz ich zwyczaje. Podczas zajęć matematycznych dzieci będą: kształtowały umiejętność tworzenia zbiorów poprzez dokładanie oraz rozwijały umiejętności wyznaczania miejsc na kartce papieru, naucza się podstawowych kroków czeskiego tańca „Polki”. Wykonają pracę plastyczną „Tulipan” przy użyciu folii bąbelkowej oraz obejrzą teatrzyk pt. „Co w trawie piszczy?”. Poznają zapis graficzny litery „P”, „p”.

 

TYDZIEŃ TRZECI: W POSZUKIWANIU WIOSNY

        W tym tygodniu podczas wiosennego spaceru „uzbrojeni” w lupy  wyruszymy na poszukiwanie wiosny. Podczas bezpośredniej obserwacji dzieci utrwala cechy charakterystyczne wiosny. Założymy w sali zielony kącik. Odwiedzimy mamę Zuzi w kwiaciarni – gdzie dzieci poznają pracę florystyki. Dzieci utrwalą swoją wiedze podczas wizyty w mobilnym planetarium. Na zajęciach matematycznych dzieci będą: doskonaliły umiejętność przeliczania w dowolnym zakresie,  dodawania i odejmowania na konkretach, tworzyły zbiory według określonych cech. Poznają literę Ł, ł.

 

TYDZIEŃ CZWARTY: POZNAJEMY BAJKĘ ROSYJSKĄ
„O CHATCE I JEJ MIESZKAŃCACH”

W tym tygodniu zajęcia będą prowadzone metodą Klucz do uczenia się. Dzieci poznają tradycyjna bajkę rosyjską pt. „O chatce i jej mieszkańcach”. Będą rozwijały: umiejętność wyodrębniania struktury bajki, umiejętności analityczne – rozpoznawanie kluczowych epizodów bajki raz umiejętność stosowania figur zastępczych przy przedstawianiu wydarzeń z bajki. Poznają zapis graficzny małej i wielkiej litery „C”, „c” oraz cyfry 9.

 

DZIĘKUJEMY:

MAMIE MICHALINKI ZA PRZYBLIŻENIE DZIECIOM SPECYFIKI ZAWODU SKRZYPACZKI.