Sówki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC 2017

 

Tydzień I Marcowa pogoda

W tym tygodniu skupimy się na omówieniu zmian zachodzących w przyrodzie, w okresie przedwiośnia. Na temat aktualnej pogody rozmawiać będziemy w oparciu o opowiadanie L. Krzemienieckiej ,,O marcu, pannie Juliannie i ptaszku ” oraz wiersz I. Suchorzewskiej ,,W marcu’’, a także  własne obserwacje i doświadczenia. Spróbujemy naśladować odgłosy marcowej pogody, a następnie przedstawiać jej różnorodność w pracy plastycznej ,,Marcowe chmury’’. Zaśpiewamy piosenkę ,,Marzec’’, będziemy rozwijać sprawności: manualne, językowe i ruchowe. W trakcie zabaw matematycznych  zajmiemy się układaniem rytmów według podanego schematu, liczeniem, grupowaniem przedmiotów i porównywaniem liczebności zbiorów. Poza tym dzieci będą rozwiązywały zagadki oraz doskonaliły umiejętność pracy w zespole.

 

Tydzień II Na zakupach

Drugi tydzień marca rozpoczniemy od spaceru do pobliskiego sklepu, gdzie będziemy mogli przyjrzeć się pracy sprzedawcy, pooglądać towary i zrobić zakupy. Na podstawie opowiadania Cz. Janczarskiego  „Gdzie się co kupuje” wzbogacimy naszą wiedzę o nazwy różnych sklepów tj.: przemysłowy, spożywczy, kwiaciarnia, księgarnia, apteka. Za pomocą zmysłu dotyku rozpoznawać będziemy wybrane produkty spożywcze. Poznamy budowę i przydatność wagi. Zważymy misia, lalę i klocki, dowiemy się co jest cięższe, a co lżejsze.  Zapoznamy się ze słowami piosenki ,,Grzeczne słówka’’ i utrwalimy zwroty grzecznościowe. Na zajęciach plastycznych zajmiemy się kształtowaniem umiejętności wyklejania w określonych konturach. Ostatniego dnia podsumujemy zdobytą wiedzę w trakcie zabaw dydaktycznych i ruchowych. 

 

Tydzień III Podróżować każdy może…

Ten tydzień rozpoczniemy rozmowami o różnych środkach lokomocji, podczas omawiania wiersza B. Formy ,,Czym podróżować?’’ wzbogacimy zasób naszego słownictwa o nazwy pojazdów lądowych,  wodnych i powietrznych. Dowiemy się, jaki ekwipunek należy przygotować na daleką wyprawę. Następnie rozwiązując zagadki słuchowe rozwiniemy umiejętność rozróżniania dźwięków wydawanych przez wybrane pojazdy. Pobawimy się przy piosence ,,Jedzie pociąg z daleka’’ oraz poćwiczymy w trakcie zabaw ruchowych prowadzonych według metod- W. Sherborne i R. Labana.

Zabawy matematyczne pomogą nam w określaniu kierunków w przestrzeni, podczas ich wykonywania będziemy liczyć kroki i powtarzać pojęcia: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Wykonamy również pracę plastyczną ,,Kolorowe auta’’ i utrwalimy nazwy oraz kształty figur geometrycznych.

Ostatniego dnia dzieci wysłuchają wiersza  A. Gajewskiej „O ludziku podróżniku”, a później pracując metodą Dobrego Startu wykonają ćwiczenia rozwijające funkcję wzrokową, słuchową, językową i percepcyjno-motoryczną.

                                                              

Tydzień IV Witaj Wiosno

W tym tygodniu powitamy nową porę roku – Wiosnę. Wysłuchamy wiersza ,,Idzie wiosna’’, omówimy zmiany jakie zachodzą w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny. Nauczymy się czerpać radość z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych, a podczas wykonywania prac plastycznych doskonalić będziemy sprawność manualną, kształtować wyobraźnię przestrzenną i twórcze myślenie. Dzieci obejrzą teatrzyk przygotowany przez nauczycielki z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Wsłuchamy się w ,,magiczne odgłosy wiosny’’, poznamy dźwięki jakie wydają klekot bociana, kumkanie żab, świergot ptaków, szum deszczu. Dzieci wzbogacą swoją wiedzę o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, które znajdują się pod ochroną. Zagadnienie stałego następstwa pór roku, dostrzeganie rytmu i rozwijanie myślenia konkretnego doskonalić będziemy w trakcie zabaw matematycznych. Przez cały tydzień będziemy zachęcać dzieci do uważnego słuchania i samodzielnego wyciągania wniosków oraz uwrażliwiać na piękno budzącej się przyrody.

 

Tydzień V Wiosenne przebudzenie

W ostatnim tygodniu marca dalej będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i poszerzać wiedzę na temat roślin i ptaków oraz ich znaczenia w środowisku. Omówimy wiersz W. Chotomskiej pt: ,,Bocian’’, wykonamy pracę plastyczną ,,Witamy bociany’’, oraz poszukamy ,,ukrytych’’ w sali roślin i ptaków, utrwalając ich nazwy. Na zajęciach umuzykalniających poznamy piosenkę „Krakowiak wiosenny” i nauczymy się odtwarzania prostych form tanecznych. Podczas zabaw ruchowych zwrócimy uwagę na rozwijanie szybkości, siły, skoczności i zwinności. Będziemy także doskonalić umiejętności manualne i grafomotoryczne dzieci. Skupimy się na liczeniu wiosennych kwiatów przedstawionych na obrazkach oraz doskonaleniu umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw pomiędzy nimi. Zdobyte wiadomości utrwalimy rozwiązując wiosenny quiz w trakcie którego dzieci  rozwiną następujące procesy poznawcze: mowę, myślenie pamięć i koncentrację uwagi.