Wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie

Data: 10.03.2023 r., godz. 10.00    427
#rekrutacja #wyniki
Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem rekrutacji, Dyrektor Gminnego Żłobka w Chotomowie 10.03.23 r. (piątek) o godz. 15.00 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2023 r. oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych do żłobka. Listy zostaną wywieszone na drzwiach wejścia bocznego znajdującego się na końcu budynku przedszkola.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Gminnego Żłobka w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia (druk w załączniku) należy złożyć osobiście od 13 do 17 marca 2023 r. w siedzibie przedszkola ul. Żeligowskiego 27 w godz. 8.00 – 16.00 (oznaczone wejście boczne znajdujące się na końcu budynku przedszkola).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 24 marca 2023 r. o godz. 15.00 (oznaczone wejście boczne znajdujące się na końcu budynku przedszkola).

Odwołanie do Dyrektora Żłobka można złożyć w terminie od 27 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. w sekretariacie żłobka w godz. 8.00 – 16.00. 


W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.

Dyrektor Gminnego Żłobka
w Chotomowie
Monika Bagińska