Rekrutacja do projektu unijnego ,,Przyjazne przedszkole"

Data: 01.09.2020 r., godz. 08.00    336
Informacje oraz dokumenty dotyczące projektu ,,Przyjazne przedszkole" w naszym przedszkolu
INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

o numerze RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, realizowanym w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Poddziałania 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. trwa rekrutacja do Projektu.


W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci.
Nauczyciele będą mogli podnosić kwalifikacje w zakresie terapii SI.
Szczegóły u Dyrektora Przedszkola.

Serdecznie Zapraszamy.

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 30 września 2020 r.


Dokumenty dotyczące projektu: