Programy realizowane w naszym przedszkolu

Liczba odwiedzających: 2312

PROGRAMY WŁASNEGO AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

Innowacja pedagogiczna - Kształtowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała
Cele zajęć korekcyjno-ruchowych:
  • Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach ruchowych w przedszkolu wzbogacanych w ćwiczenia profilaktyczne.
  • Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym i podczas przyjmowania pozycji wyjściowych do ćwiczeń w przedszkolu i w domu.
  • Nabywanie umiejętności autokorekty postawy i precyzyjnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych.
  • Wdrażanie do bezpiecznego uczestnictwa w zabawach i grach ruchowych.
  • Kształtowanie umiejętności używania przyborów i przyrządów adekwatnie do ich przeznaczenia.
  • Rozwijanie zainteresowań sportowych.
  • Kształtowanie umiejętności ułatwiających nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem lub grupą.


PROGRAMY ORAZ PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE