Programy realizowane w naszym przedszkolu

Liczba odwiedzających: 3027

PROGRAMY WŁASNEGO AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

Innowacja pedagogiczna - Kształtowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała
autorką oraz realizatorką programu jest nauczycielka p.Marta Wojtowicz

Cele zajęć korekcyjno-ruchowych:
 • Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach ruchowych w przedszkolu wzbogacanych w ćwiczenia profilaktyczne.
 • Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym i podczas przyjmowania pozycji wyjściowych do ćwiczeń w przedszkolu i w domu.
 • Nabywanie umiejętności autokorekty postawy i precyzyjnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych.
 • Wdrażanie do bezpiecznego uczestnictwa w zabawach i grach ruchowych.
 • Kształtowanie umiejętności używania przyborów i przyrządów adekwatnie do ich przeznaczenia.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych.
 • Kształtowanie umiejętności ułatwiających nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem lub grupą.

Roczny Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej - Przedszkolak przyjacielem zwierząt
autorkami planu są nauczycielki specjalistki: p.Aleksandra Wojciechowska, p.Ewelina Michałowska, p.Monika Mogielnicka oraz p.Paulina Kolber

Cele programu:
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków zwierząt, opisywanie charakterystycznej budowy ich ciała, zaciekawienie sposobem ich życia.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zależnościami zachodzącymi między organizmem, a jego środowiskiem w powiązaniu z działalnością człowieka.
 • Zwrócenie uwagi na zwierzęta chronione, wyjaśnienie przyczyn ochrony zwierząt.
 • Kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata zwierząt.
 • Kształtowanie intelektualnych i praktycznych umiejętności dotyczących poznawania środowiska, a przede wszystkim: prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 • Kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt.

Roczny Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej - Z bezpieczeństwem za pan brat
opracowany przez nauczycielki przedszkola: p.Marzena Szulant, p.Klaudia Frączkiewicz, p.Anna Przygoda

Celem programu jest wdrażanie przedszkolaków do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, poznawanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu w otaczającym środowisku oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. W ramach planu realizowane będą następujące zagadnienia: 
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu, 
 • Dbam o zdrowie, 
 • Profilaktyka zachowań.


PROGRAMY ORAZ PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Dotknij, poczuj, zobacz"

Cele Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Dotknij, poczuj, zobacz"
 • wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego,
 • niwelowanie napięć emocjonalnych,
 • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Mysia w Europie"

„Mysia w Europie” to projekt mający na celu:
 • przybliżyć dziedzictwo cywilizacyjne Europy jak i wartość zabytkową niektórych obiektów,
 • promować wartości europejskie,
 • przybliżyć rolę obiektów w historii i kulturze europejskiej.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa w spokojny umysł”

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz ich wychowawcom wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych. W ramach projektu prowadzone są systematycznie 3-5 minutowe codzienne ćwiczenia oddechowe, np. „rekin”, „kumpel na brzuchu”, „balonowe oddychanie”. W zakresie poznawania prostych technik relaksacyjnych dzieci uczestniczą w ćwiczeniach „uważności i spokoju żabki” oraz innych zabawach zgodnie z wytycznymi projektu.


Projekt Edukacyjny “Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji"

Cele projektu:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • pobudzenie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.


Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Dzieci Uczą Rodziców”

Głównym celem akcji jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi. Zakres tematyczny lekcji jest niezwykle szeroki: bezpieczeństwo (w różnych wymiarach), ekologia, przyroda i świat zwierząt, kosmos i astronomia, historia, geografia, kultura i tradycja, sport i zdrowie.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami"

Głównym celem projektu „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. W ramach projektu począwszy od października będą realizowane zabawy, zajęcia, bądź tworzone pomoce dydaktyczne w tematyce danego miesiąca. Ogólne ujęcie problematyki pozwala na realizację projektu w sposób kreatywny, innowacyjny, a poza tym mogący dopasować się do tematyki zajęć w przedszkolu. Pomaga również w dopasowywaniu realizowanych zadań do możliwości wiekowych dzieci.