Programy realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

Liczba odwiedzających: 4186
 

PROGRAMY ORAZ INNOWACJE WŁASNEGO AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

Innowacja pedagogiczna - Kształtowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała
autorką programu jest p.Marta Wojtowicz
 
Cele zajęć korekcyjno-ruchowych:
 • Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach ruchowych w przedszkolu wzbogacanych w ćwiczenia profilaktyczne.
 • Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym i podczas przyjmowania pozycji wyjściowych do ćwiczeń w przedszkolu i w domu.
 • Nabywanie umiejętności autokorekty postawy i precyzyjnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych.
 • Wdrażanie do bezpiecznego uczestnictwa w zabawach i grach ruchowych.
 • Kształtowanie umiejętności używania przyborów i przyrządów adekwatnie do ich przeznaczenia.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych.
 • Kształtowanie umiejętności ułatwiających nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem lub grupą.

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego - “English Break”
autorką innowacji jest p. Małgorzata Jarząb

Zabawa z językiem angielskim poprzez ruch i piosenki. Dziecko poznaje język angielski dzięki doborowi odpowiednich słów i zwrotów,które utożsamiane są z ruchem, tańcem i śpiewem. Angażowanie w naukę ruchu i zabawy wpływa korzystnie na czas, w jakim słówka zostaną zapamiętane. Poprzez ruch i śpiew dzieci efektywniej zapamiętują i rozumieją zwroty i polecenia w języku angielskim, wzbogacają słownictwo oraz przede wszystkim dobrze się bawią. Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę oraz osłuchanie z językiem podczas tzw. krótkich przerw. “English Break” czyli “Przerwa na angielski” ma na celu organizowanie 5-10 minutowego zajęcia, zabawy lub piosenki w języku angielskim. Na zasadzie przerywnika. “Przerwy na angielski” mogą odbywać się codziennie, jak i raz w tygodniu, w zależności od potrzeb i możliwości nauczyciela. Może to być czas rano przed śniadaniem, w ciągu dnia podczas swobodnej zabawy lub jako wprowadzenie lub zakończenie zajęć dydaktycznych, w zależności od potrzeb nauczyciela i realizowanego tematu tygodniowego. “English Break” zakłada również odtwarzanie dzieciom krótkich bajek w języku angielskim.

Cel główny:

 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
 • stwarzanie okazji do osłuchania się z językiem angielskim.

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku angielskim,
 • śpiewa piosenki w języku angielskim oraz inscenizuje ich treści ruchem i gestem.

PROGRAMY ORAZ PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

Ogólnopolski Program Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe WITAMINKI
W programie bierze udział grupa Liski, Wiewiórki

 Cele:

 • promowanie zdrowych nawyków żywieniowych
 • zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa
 • stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków
 • oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi
 • wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych

 

Program Ogólnopolski Akademia Bolka i Lolka – Kompetencje Przyszłości
W programie bierze udział grupa Liski

„Akademia Bolka i Lolka – Kompetencje Przyszłości” to program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, a także zachęca do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Towarzystwo Bolka i Lolka zachęca do kreatywnego poznawania świata, w którym wyobraźnia i dobra zabawa to klucz do rozwoju.

Cele:

 • rozwijanie w dzieciach kompetencji przyszłości – odwagi, kreatywności i umiejętności współpracy w grupie

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury"
W programie bierze udział grupa Sówki, Jeżyki

Cel główny projektu:

 • Głównym celem ekologiczno- plastycznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą;
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne;
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski;
 • tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
 • rozwijanie zdolności poznawczych;
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie;
 • wdrażanie do zachowań akceptowalnych społecznie;
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody;
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt;
 • dostrzeganie zależności między stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka;
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiazywania problemów przyrodniczych;
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Twórczy Maluch"
W programie bierze udział grupa Jeżyki, Motylki

Kształtowanie postawy twórczej dziecka, wyzwalanie swobodnej ekspresji. Dzieci biorą udział w działaniach plastycznych, muzyczno - ruchowych i teatralnych.

 

Ogólnopolskiego projektu pt. ,,Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” Edycja II
W programie bierze udział grupa Jeżyki

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych, poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci. Dzieci wykonują określone zadania związane z treścią konkretnej książki.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury"
W programie bierze udział grupa Jeżyki

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci. W tym roku po raz 16. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.
Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem w Kosmosie
W programie bierze udział grupa Pszczółki, Zajączki

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6 -10 lat (klasy 0-3) i ma na celu zainspirowanie ich do nauki o kosmosie i astronomii. Poprzez szereg interaktywnych zadań i eksperymentów, uczniowie będą mieli możliwość nauczenia się podstawowych faktów o układzie słonecznym, planetach, gwiazdach, a także zrozumienia podstawowych zasad, które rządzą naszym wszechświatem.

Jest to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, który łączy nauki przyrodnicze, fizykę, sztukę i komunikację, aby zainspirować uczniów do nauki i odkrywania wszechświata. Projekt zakłada, że uczniowie mają podstawową wiedzę na temat układu słonecznego, planet i gwiazd, ale chcemy rozszerzyć tę wiedzę i zaszczepić w nich ciekawość, która skłoni ich do dalszego poznawania kosmosu poprzez eksplorację, interakcję i twórczość.

Projekt „Razem w Kosmosie” nie tylko kształci uczniów w dziedzinie nauki, ale także promuje wartości takie jak praca zespołowa, kreatywność i odpowiedzialność, które są niezbędne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Założenia projektu

 • Aktywne uczenie się: Projekt zakłada, że uczniowie uczą się najlepiej poprzez aktywne uczestnictwo i doświadczanie. Dlatego zadania projektowe skupiają się na praktycznych eksperymentach, twórczych działaniach i interaktywnych dyskusjach.
 • Zintegrowane umiejętności: Założenie, że nauka jest interdyscyplinarna i wszystko jest ze sobą powiązane, jest kluczowe dla tego projektu. Uczniowie będą korzystać z umiejętności z różnych dziedzin – od nauki przez sztukę po język – aby nauczyć się więcej o kosmosie.
 • Motywacja i autonomia: Uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki, jeśli poczują, że mają kontrolę nad swoim procesem uczenia się. Dlatego projekt oferuje uczniom wiele możliwości do samodzielnego podejmowania decyzji, eksploracji i twórczego myślenia.
 • Różnorodność uczących się: Każdy uczeń jest inny i ma różne style uczenia się. Dlatego projekt oferuje różne rodzaje aktywności – od praktycznych eksperymentów po twórcze pisanie – aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów.
 • Współpraca: Praca zespołowa jest kluczowym elementem procesu uczenia się. Uczniowie będą pracować razem nad różnymi zadaniami, co pozwoli im na naukę umiejętności współpracy i komunikacji.

  Projekt ma na celu pokazać uczniom, że nauka o wszechświecie jest fascynująca i pełna niewyjaśnionych tajemnic, które mogą skłonić ich do dalszego poznawania świata nauki i nowych technologii.

Cele:

 • Poznanie podstawowych faktów na temat Kosmosu, Układu Słonecznego i jego planet.
 • Zrozumienie, jak podróżuje światło i jak działają prawa grawitacji.
 • Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Inspiracja do dalszego samodzielnego poznawania wszechświata i nauk ścisłych.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
W programie bierze udział grupa Pszczółki, Zajączki

Cele:

 • Wprowadzanie dziecka w świat literatury.
 • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.
 • Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Propagowanie praw dziecka.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu.
 • Rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno - Czytelniczy "BAJKI - POMAGAJKI czyli o magicznej mocy bajkoterapii"
W programie bierze udział grupa Biedronki

Czy słyszeliście od dziecka, że boi się owadów, zwierząt, a może ciemności? Czy zauważyliście, że jest agresywne, nie radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych? Czasem prosty komunikat, namowy, zapewnianie, że wszystko będzie dobrze po prostu nie wystarczą. I wtedy z pomocą mogą przyjść bajki – pomagajki, czyli wszystkim dobrze znane bajki terapeutyczne. Są to niezwykłe historie dotyczące konkretnych problemów, emocji z którymi dzieci niejednokrotnie się borykają. Nie są zakończone morałem, ale młodzi słuchacze takich bajek mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną sytuację, pozostając w bezpiecznym miejscu blisko nauczyciela, opiekuna czy rodzica. Bajka – pomagajka oswaja z emocjami i problemami bohaterów, a co ważniejsze zawiera wiele wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w danej sytuacji. Oczywiście nie każda bajka terapeutyczna pomoże zawsze i każdemu dziecku. Do jednego trafi, a do drugiego nie. To naturalne. Jednak, jeśli tak się stanie, działanie takiej bajki może być naprawdę znaczące i – co chyba najważniejsze – efektywne. Dlatego warto je czytać mimo wszystko. Projekt „Bajki - pomagajki” skierowany jest do przedszkoli, przedszkoli integracyjnych, przedszkoli specjalnych, żłobków, klubików dziecięcych, świetlic, a nawet klas I-III. Jest zgodny z aktualnym kierunkiem polityki oświatowej: wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów, stałych sprawności w czynieniu dobra. Głównym założeniem projektu jest czytanie bajek, bądź słuchanie audiobooków w czasie, kiedy nauczyciel uzna to za stosowne.

Cel główny:

 • Głównym celem bajkoterapii jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.

Cele szczegółowe:

 • budowanie wiary we własne umiejętności, kształtowanie poczucia pewności siebie,
 • rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu i poza nim,
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • kształtowanie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, służby medycznej,
 • znajomość numerów telefonów alarmowych,
 • rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, współpracy w grupie,
 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji tj. radość, lęk, smutek, złość, zaskoczenie
 • nabycie umiejętności nazywania przeżywanych przez dzieci
 • emocji podstawowych i wyjaśnienie, dlaczego czuje się w taki, a nie inny sposób,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Angielski jest fun-tastyczny!"
W programie bierze udział grupa Biedronki

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Angielski jest funtastyczny!” jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,
 • rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
 • rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu,
 • rozwijanie inteligencji muzycznej przy jednoczesnym poznawaniu i zapamiętywaniu materiału leksykalnego,
 • zapoznanie z wybranymi książkami w języku angielskim,
 • rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • tworzenie otoczenia przyjaznego nauce języka,
 • wyrabianie właściwego stosunku do osób, mieszkających w innych krajach,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • poszerzenie zasobu słownictwa,
 • zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych,
 • rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów,
 • wdrażanie do pracy z materiałami autentycznymi: fragmentami literatury, piosenkami, filmami,
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,
 • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością w trakcie uroczystości
  przedszkolnych,
 • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

 

Program Realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ,,Zdrowe Dzieci"
W programie bierze udział grupa Biedronki

Projekt zakłada promocję zdrowego stylu życia, w szczególności poprawę jakości żywienia dzieci i wzrost aktywności fizycznej zgodnie z zasadą, że łatwiej jest wdrażać od dziecka dobre nawyki, niż wypleniać w przyszłości te już zakorzenione. 

Biorąc pod uwagę wyniki badań, wskazujące na radykalny wzrost otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz coraz liczniejsze zagrożenia, niesione przez zmiany cywilizacyjne (cukrzyca, wady postawy, choroby serca itp.), chcemy zaproponować konkretne zmiany w sposobie żywienia i podejmowaniu ruchu w codziennym życiu. Upatrujemy w nich szansę na zmianę – zdrowsze przyszłe pokolenia.

Cele projektu

 • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci
 • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków
 • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności 
 • większa codzienna aktywność fizyczna
 • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia