Grupa I Pszczółki

Liczba odwiedzających: 703

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Jolanta Smolińska
 • Klaudia Frączkiewicz

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZEZNIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD


  TYDZIEŃ PIERWSZY: KAPRYŚNA POGODA
  1. Poznawanie zjawisk atmosferycznych i ich cech charakterystycznych.
  2. Uświadamianie poprawnego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru.
  3. Poznawanie właściwości deszczu.
  4. Uświadamianie konieczności ubierania się adekwatnie do pogody.
  5. Uświadamianie poprawnego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru.
  6. Różnicowanie wielkości kropel, układanie od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej.
  7. Kształtowanie poczucia rytmu.

  TYDZIEŃ DRUGI: MALI KONSTRUKTORZY
  1. Poznanie figury geometrycznej – koła.
  2. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
  3. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
  4. Rozpoznawanie i nazywanie symbole narodowe: godło, flaga, hymn;

  TYDZIEŃ TRZECI: NASI DOMOWI PRZYJACIELE
  1. Wdrażanie do poszanowania dla zwierząt.
  2. Pogłębianie wiedzy o różnych zwierzętach hodowanych przez człowieka w domu.
  3. Poznawanie sposobów opieki nad zwierzętami.
  4. Poznanie nowej figury geometrycznej – kwadratu.
  5. Rozwijanie prawidłowej postawy ciała.

  TYDZIEŃ CZWARTY: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  1. Budowanie poczucia własnej wartości.
  2. Poznanie historii pluszowego misia.
  3. Rozumienie przyczyn i skutków podejmowanych działań.
  4. Segregowanie elementów według określonej cechy;
  5. Uświadamianie konieczności dbania o zabawki;
  6. Rozwijanie poczucia rytmu.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  Tydzień 1, 2
  • Wprowadzenie nazw liczebników od 1 do 5.
  • Utrwalenie nazw liczebników – nauka rymowanki.
  • Nauka piosenki.
  • Gry utrwalające słownictwo – metoda TPR.
  • Let’s play – gry utrwalające liczby i kolory.
  • Podsumowanie wiadomości z tematu NUMBERS AND COLOURS.

  Tydzień 3, 4
  • Wprowadzenie nazw części ciała - nauka rymowanki.
  • Utrwalenie nazw części ciała – zabawy ruchowe.
  • Nauka piosenki „Head, shoulders…”.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.
  • Touch your… - rozumienie ze słuchu, reagowanie na polecenia.
  • Podsumowanie wiadomości z tematu MY BODY.