Grupa IV Pszczółki

Liczba odwiedzających: 2898

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Anna Dąbrowska

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ


  TYDZIEŃ PIERWSZY: POŻAR KRAKSA NIEPOGODA STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA
  1. Poznanie numeru alarmowego straży pożarnej i sposobu informowania o zagrożeniu.
  2. Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podstawie własnych doświadczeń.
  3. Rozwijanie zdolności współdziałania w zespole: nauka panowania nad emocjami wynikającymi z rywalizacji.
  4. Doskonalenie umiejętności rozróżniania wartości rytmicznych.
  5. Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności obserwowania.

  TYDZIEŃ DRUGI: WIOSENNY DESZCZYK
  1. Poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie: parowanie wody i skraplanie się pary wodnej.
  2. Rozumienie przyczyny i skutku w procesie obiegu wody w przyrodzie.
  3. Poznanie zjawiska powstawania tęczy.
  4. Doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmiczności w szeregu.
  5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami mniej, więcej, tyle samo.

  TYDZIEŃ TRZECI: NA ŁĄCE
  1. Poznawanie środowiska naturalnego owadów.
  2. Doskonalenie umiejętności przekazywania treści opowiadania według kolejności zdarzeń.
  3. Utrwalanie znajomości efektów łączenia barw.
  4. Rozwijanie inwencji twórczej: samodzielnego tworzenia kompozycji.
  5. Rozpoznawanie położenia przedmiotów względem siebie z użyciem określeń: „na”, „pod”, „za”, „przed”, „obok”, „w”.

  TYDZIEŃ CZWARTY: KOCHAM MOICH RODZICÓW
  1. Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie scenicznej.
  2. Doskonalenie sprawności manualnych.
  3. Rozumienie jaką rolę pełnią poszczególni członkowie rodziny.
  4. Kształtowanie świadomości pojęcia liczby poprzez dokładanie i odejmowanie elementów składowych.