Grupa I Pszczółki

Liczba odwiedzających: 363

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Jolanta Smolińska
 • Klaudia Frączkiewicz

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZEZNIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  TYDZIEŃ PIERWSZY: WARZYWA SĄ SMACZNE I ZDROWE
  1. Poznawanie wyglądu i nazw warzyw z polskich warzywników.
  2. Poznawanie walorów odżywczych warzyw.
  3. Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.
  4. Poznawanie nowego instrumentu muzycznego – tamburyna.
  5. Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: przed, na, nad, za, wysoko, nisko,

  TYDZIEŃ DRUGI: KTO SIĘ ŚMIEJE, A KTO PŁACZE?
  1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i innych.
  2. Rozwijanie logicznego myślenia.
  3. Poznawanie przyczyn uczucia radości i smutku.
  4. Doskonalenie umiejętności słuchania.
  5. Rozwijanie wiedzy na temat cech i przeznaczenia różnych przedmiotów.
  6. Dostrzeganie rytmiczności w układzie przedmiotów.

  TYDZIEŃ TRZECI: LECĄ LIŚCIE Z DRZEW
  1. Utrwalenie znajomości nazw kolorów związanych z jesienią: żółty, czerwony, brązowy.
  2. Utrwalenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
  3. Prowadzenie obserwacji bezpośredniej przyrody.
  4. Wdrażanie do prawidłowego klasyfikowania przedmiotów.
  5. Podejmowanie prób stosowania określeń: krótki, długi.
  6. Doskonalenie sprawności manualnej.

  TYDZIEŃ CZWARTY: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
  1. Wzbogacenie wiadomości na temat dbania o nasze zdrowie, o tym jak bardzo zaraźliwy jest katar.
  2. Utrwalenie wiadomości na temat odpowiednich nawyków higienicznych.
  3. Promowanie zdrowego stylu życia.
  4. Próba zrozumienia przez dzieci znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.
  5. Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała.
  6. Utrwalenie określeń słownych dotyczących stosunków przestrzennych (pod, nad, obok, w).