Grupa I Pszczółki

Liczba odwiedzających: 1665

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Jolanta Smolińska
 • Klaudia Frączkiewicz

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZEZNIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

  TYDZIEŃ PIERWSZY: ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI
  1. Poznawanie dzieci różnych narodowości.
  2. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
  3. Rozwijanie umiejętności segregowania.
  4. Doskonalenie umiejętności liczenia.
  5. Rozwijanie poczucia rytmu.

  TYDZIEŃ DRUGI: ILE NÓG MA STONOGA
  1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
  2. Poznawanie roślin i zwierząt występujących na łące.
  3. Naśladowanie dźwięków przyrody.
  4. Rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych.
  5. Doskonalenie sprawności plastyczno-technicznych.

  TYDZIEŃ TRZECI: SŁONECZNE LATO
  1. Poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka.
  2. Powadzenie codziennej obserwacji roślin, wyciąganie wniosków z obserwacji
  3. Rozpoznawanie prostych symboli oznaczających zjawiska pogody.
  4. Nazywanie zjawisk atmosferycznych.
  5. Utrwalanie znajomości liczebników głównych.
  6. Przeliczanie elementów i porównywanie ich liczby.
  7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w zabawie.

  TYDZIEŃ CZWARTY: JEDZIEMY NA WAKACJE
  1. Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu.
  2. Ćwiczenie swobody wypowiedzi na zadany temat.
  3. Uświadamianie konieczności właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym.
  4. Poznanie specyfiki pracy marynarza.
  5. Rozwijanie poczucia rytmu.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3,4
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię
  • Grandma, grandpa! - poznajemy piosenkę.
  Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you
  I love all those little things that you say and do
  A walk through the park, a trip to the zoo
  Oh Grandma, Grandpa I love you

  • Utrwalanie słownictwa.
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia (walk, jump, clap, stand up).