Grupa VI Pszczółki

Liczba odwiedzających: 3439

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Anna Dąbrowska

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

  TYDZIEŃ PIERWSZY: OBOWIĄZKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
  1. Przybliżenie postaci Mikołaja, pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych.
  2. Wdrażanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem.
  3. Kształtowanie sprawności manualnych.
  4. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
  5. Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
  6. Wyjazd do teatru Guliwer na przedstawianie pt. „Gwiazdka”

  TYDZIEŃ DRUGI: ŚWIĄTECZNE TRADYCJE
  1. Zapoznanie z tradycjami świątecznymi.
  2. Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny.
  3. Wdrażanie do otwartości na rodzinne tradycje.
  4. Rozwijanie tolerancji dla innych zwyczajów rodzinnych.
  5. Rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmicznych.

  TYDZIEŃ TRZECI: MAMY ŚWIĘTA
  1. Utrwalenie tradycji świątecznych.
  2. Wpajanie szacunku dla wartości.
  3. Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych.
  4. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
  5. Rozwijanie empatii.
  6. Kształcenie myślenia przyczynowo- -skutkowego.

  TYDZIEŃ CZWARTY: W OCZEKIWANIU NA NADEJŚCIE NOWEGO ROKU
  1. Poznanie tradycji sylwestrowych i noworocznych.
  2. Utrwalanie znajomości nazw pór roku i ich cech charakterystycznych.
  3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
  4. Wdrażanie do udzielania odpowiedzi pełnymi zdaniami.
  5. Rozumienie rytmu powtarzania się dni w kolejnych tygodniach.