Grupa I Pszczółki

Liczba odwiedzających: 1243

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Jolanta Smolińska
 • Klaudia Frączkiewicz

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZEZNIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY


  TYDZIEŃ PIERWSZY: W KARNAWALE SAME BALE
  1. Poznanie tradycji karnawałowych;
  2. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni.
  3. Kształtowanie rozumienia pojęcia rząd.
  4. Rozwijanie poczucia rytmu.

  TYDZIEŃ DRUGI: EKSPERYMENTUJEMY
  1. Poznawanie właściwości lodu i wody.
  2. Poznawanie właściwości magnesu.
  3. Rozbudzenie ciekawości badawczej.
  4. Doskonalenie umiejętności przeliczania i segregowania.

  TYDZIEŃ TRZECI: MOJA OKOLICA MNIE ZACHWYCA
  1. Nauka adresu zamieszkania oraz adresu zamieszkania.
  2. Budzenie tożsamości regionalnej poprzez wprowadzenie w świat kultury i tradycji własnej miejscowości.
  3. Uwrażliwianie dzieci na piękno lasów chotomowskich.
  4. Rozwijanie poczucia lokalnego patriotyzmu.

  TYDZIEŃ CZWARTY: KRAINA WIECZNYCH ŚNIEGÓW
  1. Budzenie zainteresowania życiem ludzi mieszkających w innym obszarze klimatycznym.
  2. Poszerzenie zasobu słownictwa dzieci.
  3. Poznanie zwierząt zamieszkujących koło podbiegunowe.
  4. Doskonalenie umiejętności przeliczania.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3,4
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię
  • Grandma, grandpa! - poznajemy piosenkę.
  Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you
  I love all those little things that you say and do
  A walk through the park, a trip to the zoo
  Oh Grandma, Grandpa I love you

  • Utrwalanie słownictwa.
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia (walk, jump, clap, stand up).