Grupa IV Pszczółki

Liczba odwiedzających: 2107


Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Anna Dąbrowska

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZEZNIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ


  TYDZIEŃ PIERWSZY: WITAMY PO WAKACJACH
  1. Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu.
  2. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy oraz wspólnie spędzanego czasu.
  3. Rozwijanie koordynacji i wyobraźni ruchowej.

  TYDZIEŃ DRUGI: RAZEM JEST WESOŁO
  1. Wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się.
  2. Wdrażanie do prób autoprezentacji;
  3. Wdrażanie do uważnego słuchania rymowanki,
  4. Integracja dzieci - utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy;
  5. Utrwalenie wyglądu kwadratu;
  6. Zacieśnianie więzi w grupie;
  7. Doskonalenie motoryki w zakresie zręczności, gibkości i zwinności – wzmacnianie mięśni;

  TYDZIEŃ TRZECI: OTO JA
  1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
  2. Rozwijanie umiejętności wizualizacji za pomocą technik plastycznych.
  3. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni.
  4. Budowanie pozytywnej samooceny.
  5. Poznanie jednego z polskich tańców „Kujawiaka”.
  6. Doskonalenie słuchu muzycznego.

  TYDZIEŃ CZWARTY: KOSZ PANI JESIENI
  1. Poznanie cech charakterystycznych dla jesieini.
  2. Rozpoznawanie owoców: gruszki, jabłka i śliwki,
  3. Podejmowanie prób określania wyglądu owoców,
  4. Określanie walorów smakowych podczas degustacji;
  5. Przekonanie dzieci o walorach zdrowotnych owoców.
  6. Doskonalenie umiejętności układania rytmów.
  7. Wycieczka do Stajni na Kępie – świętowanie pierwszego dnia jesieni.

  TYDZIEŃ PIĄTY: JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE
  1. Kształtowanie umiejętności słuchania dłuższych tekstów literackich.
  2. Poznanie zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez ulicę.
  3. Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.
  4. Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej.
  5. Kształtowanie umiejętności kontynuowania prostych rytmów