Grupa III Liski

Liczba odwiedzających: 658
 Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka


  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl


  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Mijają dni, miesiące, lata:
  • dostrzeganie upływu czasu,
  • dostrzeganie następstwa dnia i nocy,
  • poznanie i rozumienie cykliczności pór roku, dni tygodnia,
  • utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia.

  Z górki na pazurki:
  • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
  • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
  • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
  • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,

  Niespodzianka dla babci i dziadka:
  • ukazanie roli jaką pełnią dziadkowie w rodzinie,
  • kształtowanie umiejętności czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek,
  • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych,
  • ukazanie sposobu niesienia pomocy Babci i Dziadkowi oraz wynagrodzenia troski i miłości do wnuków w formie dobrych uczynków.

  Jestem małym ornitologiem:
  • kształtowanie pozytywnej postawy do ptaków pozostających na zimę w Polsce,
  • zapoznanie z niektórymi gatunkami ptaków jak; gil, wróbel, dzięcioł, sikorka,
  • kształtowanie aktywnych postaw i nawyków wobec przyrody,
  • poznanie pracy ornitologa.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
  • Winter - pory roku.
  • It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.