Grupa III Liski

Liczba odwiedzających: 909
 Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka


  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl


  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  Tematyka kompleksowa:
  1. Wiosenne powroty
  2. Akademia dobrych manier
  3. Moja miejscowość, mój region
  4. Polska to mój kraj

  Zadania:
  • zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
  • wzbogacenie wiadomości na temat wybranych ptaków
  • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
  • rozwijanie poczucia więzi dzieci z " małą ojczyzną"
  • utrwalenie znajomości symboli narodowych,
  • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świat państwowych.
  • kultywowanie zwyczajów związanych z okazywaniem szacunku innym
  • wzmacnianie więzi w gronie rodzinnym,
  • zachęcanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi, proszę, dziękuje, przepraszam
  • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
  • rozwijanie poczucia rytmu
  • kształtowanie poczucia własnej wartości
  • wyrabianie empatii,
  • rozwijanie sprawności fizycznej
  • utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt domowych, oraz wiejskich,
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
  • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
  • rozwijanie umiejętności wokalnych,
  • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
  • rozwijanie mowy,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
  • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
  • kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,
  • rozwijanie sprawności manualnych,
  • rozwijanie logicznego myślenia,  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
  • Winter - pory roku.
  • It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.