Grupa IX Liski

Liczba odwiedzających: 3110
 
Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Nowak Hanna

  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  TYDZIEŃ I: Mierzymy czas:
  • wzbogacenie wiedzy dotyczącej mierzenia czasu,
  • poznanie różnych modeli zegarów oraz sposobów mierzenia czasu,
  • nabywanie umiejętności odczytywania godzin na zegarze,
  • poznanie mierników czasu- stoper, minutnik,
  • zapoznanie z pojęciami: sekunda, minuta, godzina,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dziś, wieczorem, jutro, za tydzień, za miesiąc,
  • zapoznanie z zawodem zegarmistrza,
  • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

  TYDZIEŃ II: Karnawałowe zwyczaje:
  • zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce,
  • zapoznanie z tańcami oraz obrzędami karnawałowymi charakterystycznymi dla wybranych krajów świata,
  • doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach,
  • doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności obiektów poprzez manipulowanie na konkretach,
  • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
  • kształcenie poczucia rytmu oraz wyobraźni dźwiękowej,
  • kodowanie i dekodowanie informacji,
  • wprowadzenie w świat pisma (poznanie litery ł, Ł drukowanej i pisanej).

  TYDZIEŃ III: Święto Babci i Dziadka:
  • ukazanie roli, jaką pełnią dziadkowie w rodzinie,
  • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych,
  • poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych,
  • poszerzenie wiedzy na temat współczesnych i dawnych zawodów,
  • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem,
  • kształtowanie pojęcia liczby 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, poznanie cyfry 5,
  • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
  • wprowadzenie w świat pisma (poznanie litery z, Z drukowanej i pisanej).

  TYDZIEŃ IV: Zimowa Olimpiada:
  • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
  • rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci,
  • wzbogacenie wiedzy na temat igrzysk olimpijskich i sportów zimowych,
  • poznanie symboli olimpijskich,
  • poszerzenie wiedzy o sportowcach,
  • kształtowanie zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc zabaw,
  • kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek,
  • zapoznanie z pracą ratownika górskiego,
  • poszerzenie wiedzy o Tatrach.
  • kształtowanie pojęcia liczby 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, wprowadzenie cyfry 6,
  • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
  • wprowadzenie w świat pisma (poznanie litery k, K drukowanej i pisanej).