Grupa Liski

Liczba odwiedzających: 4219

Wychowawcy grupy:

 • Małgorzata Madeńska
 • Monika Bagińska

Jolanta Smolińska

Adres e-mail: liski2023@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień I W KRAINIE CHMUR 

 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas oglądania i porównywania różnych kształtów chmur 
 • Kształtowanie koncentracji uwagi podczas słuchania krótkich utworów literackich
 • Omawianie cech charakterystycznych listopadowej pogody
 • Rozwijanie pamięci i słuchu muzycznego
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, tj.: przeliczanie, porównywanie wielkości, grupowanie

Tydzień II POLSKA - OJCZYZNA NASZA

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • Wzbudzanie szacunku do historii naszego kraju i symboli narodowych
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Nabywanie umiejętności kontynuowania powtarzającego się rytmu
 • Usprawnianie motoryki małej podczas tworzenia pracy plastycznej

Tydzień III FRYZJERSKI TYDZIEŃ

 • Poznanie zawodu fryzjera/fryzjerki
 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiany temat, wzbogacanie zasobu słownictwa 
 • Rozwijanie sprawności manualnych, kreatywności i pomysłowości
 • Nabywanie umiejętności ilustrowania ruchem słów piosenki
 • Wdrażanie do prawidłowego używania określeń: długi, krótki
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

Tydzień IV MIŚ

 • Poznanie wyglądu i zwyczajów niektórych niedźwiedzi oraz misiów bohaterów bajek dla dzieci
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Kształtowanie twórczej postawy
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej podczas zabaw naśladowczych
 • Kształtowanie poczucia rytmu 
 • Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości

Tydzień V KTO ROBI ZAPASY?

 • Zapoznanie z różnymi sposobami gromadzenia przez ludzi i zwierzęta zapasów na zimę
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów zwierząt zapadających w sen zimowy
 • Utrwalenie nazw jesiennych owoców i warzyw krajowych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Wdrażanie do aktywnego i zgodnego uczestnictwa w zabawach muzycznych i ruchowych