Grupa III Liski

Liczba odwiedzających: 383
 Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka


  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

  Jesteśmy bezpieczni
  • poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego,
  • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw,
  • zwracanie uwagi na to komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie,
  • wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.

  Dbamy o środowisko
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia,
  • wdrażania do dbania o porządek w sali –kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej,
  • poznanie roli drzew w przyrodzie .

  Dbamy o zdrowie
  • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
  • doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną,
  • wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk,
  • wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej,
  • nazywanie i rozróżnianie elementów garderoby.

  Jesienią w parku i w lesie
  • doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi,
  • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne,
  • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  Tydzień 1 WEATHER
  • Wprowadzenie słownictwa określającego pogodę.
  • Utrwalenie słownictwa określającego pogodę – gry i zabawy.
  • Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
  • Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.

  Tydzień 2, 3, 4 AUTUMN
  • Wprowadzenie słownictwa dotyczącego jesieni.
  • Utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy ruchowe.
  • Nauka rymowanki – utrwalanie poznanego słownictwa.