Grupa Liski

Liczba odwiedzających: 5076

Wychowawcy grupy:

 • Małgorzata Madeńska
 • Monika Bagińska
 • Jolanta Smolińska


Adres e-mail: liski2023@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ I DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

 • Wdrażanie do szanowania odmienności innych dzieci
 • Rozwijanie mowy poprzez zachęcanie do dłuższych swobodnych wypowiedzi
 • Uświadamianie, że wszystkie dzieci mają takie same potrzeby i prawa, ale różni ich możliwość ich realizacji 
 • Utrwalenie nazw części ciała 
 • Poznanie znaczenia koleżeństwa i przyjaźni w życiu każdego człowieka 
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami: „długi” i „krótki”
 • Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • Poznanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas wycieczki
 • Utrwalanie nazw oraz brzmienia wybranych instrumentów muzycznych

TYDZIEŃ II W MORSKICH GŁĘBINACH

 • Rozwijanie zainteresowania podwodnym światem
 • Wzbogacanie wiedzy na temat wyglądu i sposobu życia wybranych gatunków zwierząt morskich
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Nabywanie umiejętności tworzenia par według wskazanej cechy
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i rozpoznawania kolorów oraz kształtów 
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania
 • Rozwijanie płynności ruchów w przestrzeni 
 • Doskonalenie pamięci i słuchu muzycznego

TYDZIEŃ III KOLOROWE LATO

 • Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody w okresie letnim
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami letnich owoców
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych mogących występować latem
 • Rozwijanie aktywności ruchowej podczas wspólnych zabaw
 • Wdrażanie do ćwiczeń z przyborem gimnastycznym
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Doskonalenie umiejętności ilustrowania treści piosenki za pomocą ruchu

TYDZIEŃ IV W DŻUNGLI

 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych zwierząt żyjących w dżungli
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego podczas śpiewu z całą grupą
 • Wyzwalanie radości podczas zabaw ruchowych
 • Rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania