Grupa IV Jeżyki

Liczba odwiedzających: 492
Wychowawcy grupy:

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Patrycja Kanigowska
 • Sylwia Krzyczkowska

  Adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

  TYDZIEŃ PIERWSZY: W ŚWIECIE BAŚNI I BAJEK.
  1. Zapoznanie z najpopularniejszymi baśniami i bajkami.
  2. Rozpoznawanie różnych atrybutów postaci z bajek i baśni.
  3. Zabawy umuzykalniające przy piosenkach z filmów animowanych.
  4. Składanie obrazków złożonych z różnej wielkości elementów.
  5. Różnicowanie wielkości przedmiotów poprzez używanie określeń: mały, średni, duży.
  6. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy podczas obchodzenia ,,Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek”.
  7. Rozróżnianie zachowań negatywnych i pozytywnych podczas zabaw teatralnych z wykorzystaniem dramy.

  TYDZIEŃ DRUGI: MÓJ KRAJ, MOJA OJCZYZNA.
  1. Zapoznanie z pojęciami ,,ojczyzna”, ,,mała ojczyzna”.
  2. Zapoznanie z symbolami narodowymi.
  3. Zapoznanie z pojęciem ,,herb Syrenki warszawskiej”.
  4. Nauka wiersza ,,Katechizm dziecka polskiego” oraz pierwszej zwrotki hymnu ,,Mazurka Dąbrowskiego”
  5. Zabawy przy użyciu zwrotów staropolskich.
  6. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
  7. Kształcenie motoryki w zakresie zwinności.
  8.Rozróżnianie prawej i lewej ręki, wprowadzanie kierunków od osi ciała.
  9. Zapoznanie z gatunkami zwierząt żyjącymi w Polsce.
  10. Wdrażanie do prawidłowego dbania o dziedzictwo kultury, poznanie miejsc ważnych kulturowo w Chotomowie.

  TYDZIEŃ TRZECI: LISTOPADOWA POGODA
  1. Poznanie z etiologią pochodzenia nazwy miesiąca ,,listopad”.
  2. Doskonalenie umiejętności chodzenia w określonym rytmie.
  3. Zabawy badawcze ,,skąd bierze się deszcz?”
  4.Zrozumienie znaczenia wody w przyrodzie.
  5. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
  6. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania siły wiatru (elektrownie wiatrowe, wachlarze, żaglówki, szybowce)
  7. Rozwijanie poczucia przestrzeni i czasu.

  TYDZIEŃ CZWARTY: MISIOWE ZABAWY Z TEATREM
  1.Omówienie różnych form teatralnych: teatr żywego aktora, pantomima, teatr lalek.
  2. Zapoznanie dzieci z zawodami związanymi z teatrem: aktor, reżyser, scenograf.
  3. Zabawy ortofoniczne doskonalące utrwalanie chodu w rytmie.
  4. Wykonanie własnej pacynki z torebki papierowej.
  5. Zapoznanie z pojęciem ,,mim”.
  6. Wyrażanie za pomocą tylko mimiki twarzy różnych emocji.
  7. Tworzenie i wyróżnianie zbiorów o dwóch, trzech cechach wspólnych.
  8. Obchody ,,Światowego Dnia Pluszowego Misia”
  9. Uświadomienie sytuacji, kiedy należy używać słów ,,proszę”, ,,przepraszam”, ,,dziękuje”  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  Tydzień 1 WEATHER

  • Wprowadzenie słownictwa określającego pogodę.
  • Utrwalenie słownictwa określającego pogodę – gry i zabawy.
  • Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
  • Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.

  Tydzień 2, 3, 4 AUTUMN
  • Wprowadzenie słownictwa dotyczącego jesieni.
  • Utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy ruchowe.
  • Nauka rymowanki – utrwalanie poznanego słownictwa.