Grupa VIII Jeżyki

Liczba odwiedzających: 1419


Wychowawcy grupy:

 • Patrycja Kanigowska
 • Sylwia Krzyczkowska

  Adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ


  TYDZIEŃ PIERWSZY: WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
  W tym tygodniu wspominamy wakacje. Oprócz przywoływania w pamięci cudownych chwil lenistwa, poznajemy charakterystyczne cechy krajobrazów Polski: nadmorskiego, górskiego i pojezierza. A to wszystko po to, by uświadomić dzieciom, że nasz kraj ma także wspaniałe miejsca, w których warto spędzić wakacje. Jeżyki dowiedzą się, gdzie na mapie szukać tych miejsc. Poznamy właściwe sposoby zachowywania się podczas burzy.

  TYDZIEŃ DRUGI: TO JA I MOI PRZEDSZKOLNI KOLEDZY
  W tym tygodniu dzieci będą rozmawiały o sobie i o kolegach z grupy, o ich wyglądzie, upodobaniach. Jeżyki będą wzmacniały poczucie własnej wartości i tożsamości oraz przynależności do danej grupy. Dzieci będą uświadamiane ,że każdy z nas jest inny, choć łączą nas pewne podobieństwa. Będziemy rozwijać umiejętność wyszukiwania charakterystycznych cech zewnętrznych np. „długość włosów”, wzrost. Będziemy też uczyć się wypowiadanie się na temat własnych uczuć i emocji. W tym tygodniu Jeżyki poznają zapis graficzny litery „A, a”.

  TYDZIEŃ TRZECI : OWOCE i WARZYWA
  W tym tygodniu dzieci będą poszukiwały odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak istotne jest jedzenie owoców i warzyw. Będą porównywały ich wielkość, kształt, kolor oraz określały ich położenie względem siebie. Dzieci będą rozpoznawały warzywa i owoce po ich kształcie oraz po ich smaku i zapachu oraz dzieliły ich nazwy na sylaby. Wszystkim tym zabawom będą towarzyszyły zabawy ruchowe, piosenki i prace plastyczne. W trzecim tygodniu Jeżyki poznają zapis graficzny litery „O, o” i cyfry 1 oraz będą obchodziły Dzień Kropki.

  TYDZIEŃ CZWARTY: OWOCE i WARZYWA c.d.
  W kolejnym tygodniu w dalszym ciągu będziemy rozmawiali o smacznych i zdrowych owocach i warzywach oraz o prawidłowym odżywaniu się. Dzieci poznają zapis graficzny litery „E, e”. W tym tygodniu Jeżyki będą obchodziły Dzień Przedszkolaka oraz Pierwszy Dzień Jesieni.

  TYDZIEŃ PIĄTY: POTRAFIĘ ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
  W tym tygodniu poznamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, pojazdy uprzywilejowane oraz ich sygnały. Dzieci utrwalą sobie umiejętność określania kierunków – w lewo, w prawo. Jeżyki będą podejmowały próby łączenia numerów telefonów alarmowych z odpowiednimi osobami i pojazdami. Wspólnie będziemy zastanawiać się w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby.