Grupa I Jeżyki

Liczba odwiedzających: 3128

Wychowawcy grupy:

 • Sylwia Krzyczkowska
 • Jolanta Smolińska
 • Monika Bagińska

  Adres e-mail:
   jezyki2022@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  TYDZIEŃ PIERWSZY: WITAMY NOWY ROK
  - zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w kolejnych porach roku;
  - utrwalanie nazw pór roku;
  - dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z odejściem starego roku, a przyjściem nowego;
  - integrowanie ze sobą dzieci poprzez wspólne kolędowanie;

  TYDZIEŃ DRUGI: ZIMA

  - utrwalanie wiadomości dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
  - zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zimowych zabaw;
  - zwracanie uwagi na trudny los zwierząt zimą;
  - poznawanie trybu życia zwierząt leśnych
  - wskazanie bezpiecznych i niebezpiecznych miejsc zabawy

  TYDZIEŃ TRZECI: BABCIA I MÓJ DZIADEK
  - podawanie powiązań między członkami rodziny;
  - kształtowanie świadomości okazywania szacunku najbliższej rodzinie;
  - opisywanie wyglądu babci i dziadka z użyciem przymiotników;
  - nauka piosenek o babci i dziadku,
  - wykonywanie prezentu dla babci i dziadka

  TYDZIEŃ CZWARTY: POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
  - rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,
  - kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych;
  - doskonalenie umiejętności wymieniania popularnych gatunków ptaków, które występują w Polsce zimą;
  - doskonalenie umiejętności podawania sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie,
  - podawanie przykładów pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne,

  TYDZIEŃ PIĄTY: MOJE CIAŁO
  - wdrażanie do prawidłowego nazywania i wskazywania części ciała;
  - doskonalenie umiejętności wskazywania różnic i podobieństw w wyglądzie własnego ciała i innej osoby;
  - wdrażanie do dokonywania samooceny – na ile dziecko dba o swoje zdrowie uświadomienie dzieciom, w jaki sposób same mogą dbać o zdrowie;
  - zachęcanie do dbania o higienę i estetyczny wygląd;
  - uświadamianie, że owoce, warzywa i nabiał to źródła witamin i należy je spożywać;