Grupa I Jeżyki

Liczba odwiedzających: 2712

Wychowawcy grupy:

 • Sylwia Krzyczkowska
 • Jolanta Smolińska
 • Monika Bagińska

  Adres e-mail:
   jezyki2022@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  TYDZIEŃ PIERWSZY: PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU
  1. Wdrażanie do brania udziału we wspólnych zabawach ruchowo - muzycznych.
  2. Poznawanie się podczas wspólnych zabaw.
  3. Zachęcanie do współdziałania.
  4. Zachęcanie do wypowiedzi o własnych wakacyjnych przeżyciach

  TYDZIEŃ DRUGI: MOJE PRZEDSZKOLE
  1. Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
  2. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
  3. Zabawy ruchowe przy piosence.
  4. Omówienie bezpiecznego sposobu poruszania się w budynku przedszkola: nie biegamy, ostrożnie wymijamy się itd.
  5. Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się.
  6. Rozwijanie pamięci muzycznej, przestrzennej oraz ruchowej.

  TYDZIEŃ TRZECI: JA I MOI KOLEDZY
  1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości.
  2. Rozwijanie uczucia empatii wobec innych osób.
  3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania charakterystycznych cech zewnętrznych np. długość włosów, wzrost, kolor oczu, włosów.
  4. Wdrażanie do udziału w zabawach dydaktycznych i ruchowych.
  5. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.
  6. Zabawa ruchowa przy piosence.
  7. Międzynarodowy Dzień Kropki święto kreatywności, odwagi - zabawy w grupie przedszkolnej.

  TYDZIEŃ CZWARTY: BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
  1. Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Nabywanie umiejętności wskazywania miejsc bezpiecznych dla pieszych.
  3. Uwrażliwianie na potrzebę przestrzegania zasad ruchu drogowego.
  4. Zapoznawanie się z wyglądem najważniejszych znaków drogowych.
  5. Rozpoznawanie kształtu podstawowych figur geometrycznych.
  6. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

  TYDZIEŃ PIĄTY: OWOCE POLSKICH SADÓW
  1. Poznawanie nazw owoców i drzew owocowych z polskich sadów.
  2. Poznawanie wartości odżywczych owoców.
  3. Nabywanie umiejętności wymieniania kilku nazw owoców.
  4. Doskonalenie liczenia w dowolnym zakresie.