Grupa I Jeżyki

Liczba odwiedzających: 3633

Wychowawcy grupy:

 • Sylwia Krzyczkowska
 • Jolanta Smolińska
 • Monika Bagińska

  Adres e-mail:
   jezyki2022@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

  TYDZIEŃ PIERWSZY: MAJOWE ŚWIĘTA
  1. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi i obchodzonym 2 maja świętem flagi
  państwowej.
  2. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych.
  3. Zachowanie właściwej postawy podczas słuchania hymnu.

  TYDZIEŃ DRUGI: ZAWODY
  1. Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy.
  2. Wzbogacanie słownika o nazwy zawodów.
  3. Poznanie zawodu lekarza.
  4. Poznanie zawodu kucharza.
  5. Poznanie zawodu strażaka.
  6. Poznanie zawodu fryzjera.
  7. Poznanie zawodu aktora.

  TYDZIEŃ TRZECI: MIESZKAŃCY MAJOWEJ ŁĄKI
  1. Poznawanie i wymienianie najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt
  żyjących na łące.
  2. Kształtowanie szacunku do otaczającego nas świata.
  3. Uwrażliwianie na piękno przyrody.
  4. Uwrażliwienie na fakt, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt.

  TYDZIEŃ CZWARTY: WIOSENNY DESZCZY
  1. Poznawanie przez dzieci rzeczywistości przyrodniczej.
  2. Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania deszczu.
  3. Uczestniczenie w zabawach ruchowych, naśladowczych.
  4. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.
  5. Rozpoznawanie wybranych symboli, elementów pogody.
  6. „Dzień Praw Zwierząt” – 22.05.

  TYDZIEŃ PIATY : WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
  1. Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata.
  2. Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
  3. Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi.
  4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic oraz cech wspólnych pomiędzy dziećmi.