Grupa Jeżyki

Liczba odwiedzających: 4193

Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień 1 : Przygotowanie do zimy   

 • Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy. Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych (padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, przymrozków, skracającej się długości dnia).
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

Tydzień 2: W baśniowej krainie.

 • Poznawanie kanonu dziecięcych bajek.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Inspirowanie do wyrażania treści bajek w formie ekspresji ruchowej i plastycznej (tworzenie zakładki do książki)

Tydzień 3: Bohaterowie polskich legend.

 • Nabywanie wiedzy o Polsce i polskich legendach.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

Tydzień 4: Pomyły na deszczowe dni.

 • Naśladowanie  ruchem i dźwiękiem deszczu i rozchlapywania wody.
 • Rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej.
 • Prowadzenie obserwacji, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • Kształtowanie przynależności do grupy rówieśniczej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

Tydzień 5: Nasze ulubione książki.

 • Wyrabianie świadomości, że książki należy szanować; wie, na czym polega zawód bibliotekarza.
 • Układanie i rozwiązywanie zagadek oraz rebusów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia.