Grupa IV Jeżyki

Liczba odwiedzających: 787
Wychowawcy grupy:

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Patrycja Kanigowska
 • Sylwia Krzyczkowska

  Adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

  TYDZIEŃ PIERWSZY: BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI
  1. Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.
  2. Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych.
  3. Rozwijanie umiejętności liczenia.
  4. Określanie dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru.
  5. Wykonywanie układu ruchowego do piosenki.
  6. Posługiwanie się instrukcją podczas wykonywania pracy plastycznej.
  7. Doskonalenie mowy różnymi emocjami.
  8. Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia.
  9. Czerpanie radości ze wspólnych zabawa podczas balu karnawałowego w grupie.

  TYDZIEŃ DRUGI: MUZYKA WOKÓŁ NAS
  1. Dostrzeganie piękna muzyki.
  2. Zapoznanie ze znakiem odejmowania.
  3. Utrwalanie nazw wybranych instrumentów muzycznych.
  4. Rozwijanie sprawności fizycznej.
  5. Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.
  6. Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
  7. Próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą.
  8. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
  9. Tworzenie własnej muzyki.
  10. Poznanie różnego zastosowania komputerów i Internetu w codziennym życiu.
  11. Uświadomienie zagrożeń jakie mogą pojawić się podczas korzystania z Sieci.

  TYDZIEŃ TRZECI: NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
  1. Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.
  2. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
  3. Korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik.
  4. Wykonanie wycinanki połączonej z rysunkiem.
  5. Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.
  6. Zapoznanie z zawodem astronoma.
  7. Wzbogacanie słownictwa o słowa związane z kosmosem.

  TYDZIEŃ CZWARTY: MÓJ WYMARZONY ZAWÓD
  1. Rozwijanie preorientacji zawodowej.
  2. Poznanie różnego typu zawodów.
  3. Wzbogacanie słownika o słowa związane z omawianymi zawodami.
  4. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań.
  5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
  6. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań.
  7. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
  8. Systematyzowanie wiedzy na temat dinozaurów z okazji Dnia Dinozaura.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
  • Winter - pory roku.
  • It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.