Grupa IV Jeżyki

Liczba odwiedzających: 1114
Wychowawcy grupy:

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Patrycja Kanigowska
 • Sylwia Krzyczkowska

  Adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

  TYDZIEŃ PIERWSZY: NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI
  1.Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.
  2.Dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi z różnych zakątków świata.
  3. Porównywanie masy przedmiotów.
  4.Zapoznanie z działaniem wagi szalkowej.
  5.Rozwijanie zdolności wokalnych.
  6. Wykorzystanie w pracy surowców wtórnych.
  7. Integrowanie dzieci.
  8. Uczestniczenie w konkursach i zabawach zręcznościowych.
  9. Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom.
  10. Rozwijanie sprawności fizycznej.

  TYDZIEŃ DRUGI: WAKACYJNE PODRÓŻE
  1. Zapoznanie z kontynentami oraz globusem- kulistym modelem Ziemi.
  2. Rozwijanie umiejętności wycinania.
  3. Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich.
  4. Rozwijanie umiejętności liczenia.
  5. Poznawanie wybranych regionów Polski.
  6. Poznawanie oznak lata.
  7. Dzielenie nazw na sylaby i głoski.
  8.Poznawanie wybranych miejsc w Polsce.
  9. Wypowiadanie się zdaniami rozwiniętymi.
  10. Rozwijanie mowy.

  TYDZIEŃ TRZECI: EKOLOGICZNE ZABAWKI
  1. Rozwijanie świadomości ekologicznej.
  2. Tworzenie zaproszeń z surowców wtórnych.
  3. Poszerzanie wiedzy na temat metali.
  4. Wykonywanie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności.
  5. Kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych.
  6.Docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu.
  7. Zapoznanie ze specyfiką pracy pracownika firmy wywożącej śmieci.
  8. Uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu.
  9. Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy.
  10. Rozwijanie logicznego myślenia.

  TYDZIEŃ CZWARTY: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS
  1. Zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu.
  2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
  3. Rozwijanie umiejętności liczenia.
  4. Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań.
  5. Dzielenie się wspomnieniami z pobytu w przedszkolu.
  6. Poznawanie przyczyn pękania czereśni.
  7. Uczestnictwo w zabawach badawczych.
  8. Poznawanie swoich możliwości
  9. Zachęcanie do wspólnego świętowania ważnych uroczystości.
  10. Pożegnanie z przedszkolem.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
  • Winter - pory roku.
  • It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.