Grupa V Rybki

Liczba odwiedzających: 291
Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ GRUPA

Tematyka kompleksowa:
 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień ...przez las i park.
 5. Idzie jesień ... przez sad i ogród.

Zadania:
 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw ruchowych,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi.
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie;
 • poznanie nowej piosenki;
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej;
 • doskonalenie aparatu mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej, zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi;
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • utrwalanie oznak jesieni,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę
 • uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw,
 • uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu,
 • doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.