Grupa V Rybki

Liczba odwiedzających: 475
Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:
1. Mój dom.
2. Mój kraj, moje prawa i obowiązki.
3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
4. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Zadania:
• rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
• utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
• rozwijanie sprawności manualnych,
• poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
• rozwijanie mowy,
• poznawanie zwyczajów kotów i psów,
• rozwijanie narządów artykulacyjnych,
• utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu,
• kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych,
• zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka,
• uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
• utrwalanie poznanych praw dziecka,
• kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,
• przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
• poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
• zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia,
• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
• zachęcanie do dbania o czystość,
• przestrzeganie zasad higieny,
• zachęcanie do dbania o zęby,
• uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
• uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
• zapoznawanie litery k, K,
• poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
• poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
• zapoznanie litery l, L,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie sprawności fizycznej.ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tydzień 1 WEATHER

• Wprowadzenie słownictwa określającego pogodę.
• Utrwalenie słownictwa określającego pogodę – gry i zabawy.
• Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
• Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.

Tydzień 2, 3, 4 AUTUMN
• Wprowadzenie słownictwa dotyczącego jesieni.
• Utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy ruchowe.
• Nauka rymowanki – utrwalanie poznanego słownictwa.