Grupa Rybki

Liczba odwiedzających: 4362

Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tydzień pierwszy: DZIECI ŚWIATA

 • wzbogacanie wiadomości na temat życia dzieci mieszkających w różnych miejscach na świecie,
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla wszystkich ludzi,
 • wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi z całego świata,
 • poznawanie najważniejszych praw i obowiązków przedszkolaka,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw,
 • „Dzień przyjaciela” - budowanie atmosfery przyjaźni i postawy wzajemnej pomocy,
 • Wycieczka do Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie na przedstawienie pt. „Kot w butach”,

Tydzień drugi: W ZOO

 • poznawanie i nazywanie dzikich zwierząt,
 • wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,
 • poznanie ciekawostek z życia dzikich zwierząt,
 • aktywizowanie myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek,
 • poznawanie różnych ciekawostek o wygładzie i zwyczajach lwa, słonia i foki,

Tydzień trzeci: JEDZIEMY NA WAKACJE

 • kształcenie umiejętności odróżniania różnych środków lokomocji,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazwania środków transportu,
 • rozpoznawanie różnych środków lokomocji za pomocą trzech zmysłów: słuchu, wzroku i dotyku,
 • dziecko zna i naśladuje odgłosy wydawane przez poszczególne środki lokomocji (samochód, statek i samolot),
 • dziecko grupuje środki lokomocji na lądowe, wodne i powietrzne),
 • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu w różnych miejscach,

Tydzień czwarty: WITAMY LATO

 • określanie charakterystycznych cech lata,
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy przedmiotów potrzebnych na plaży,
 • utrwalanie nazw poznanych pozostałych pór roku: wiosna, jesień, zima,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,
 • poznawanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach, nad morzem, w lesie,
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy przedmiotów potrzebnych na plaży.