Grupa II Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 1592


Wychowawcy grupy:


 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia

  Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

  Tematyka kompleksowa:
  1. KOLOROWE WARZYWA.
  2. DOMOWI ULUBIEŃCY.
  3. JESIEŃ W SADZIE.
  4. NASZE RODZINY.

  Zadania:
  • poznanie wyglądu i nazw warzyw oraz owoców,
  • utrwalanie nazw warzyw i owoców,
  • podejmowanie prób określania wyglądu owoców i warzyw,
  • określanie wielkości zgromadzonych warzyw (małe i duże),
  • rozwijanie zmysłu dotyku i węchu podczas zabaw badawczych,
  • przekonanie dzieci do walorów zdrowotnych warzyw i owoców,
  • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego,
  • poznawanie nowych instrumentów muzycznych,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
  • rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności kojarzenia podczas rozwiązywania zagadek,
  • integrowanie grupy podczas zabaw i zajęć muzyczno-ruchowych,
  • doskonalenie wyczuwania świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni,
  • poznawanie cech charakterystycznych członków swojej bliższej rodziny,
  • poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”,
  • rozwijanie i wzmacnianie poczucia więzi dzieci z rodziną,
  • zachęcanie do troski o zwierzęta domowe,
  • utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt domowych,
  • poznawanie wybranych wartości (opiekuńczość, przyjaźń),
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
  • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
  • rozwijanie poczucia rytmu ,
  • wdrażanie do porównywania liczebności zbiorów oraz łączenia w pary,
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
  • dostrzeganie i kontynuowanie wg. podanego wzoru,
  • wprowadzenie pojęcia „tyle samo”,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości
  • wyrabianie empatii,
  • rozwijanie sprawności fizycznej
  • rozwijanie umiejętności wokalnych,
  • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
  • kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,
  • rozwijanie sprawności manualnych,
  • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy,
  • zachęcanie do zdrowego odżywiania,
  • zainteresowań przyrodniczych i ciekawości świata.