Grupa II Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 2332

Wychowawcy grupy:


I tydzień - Mieszkam w Polsce
• Poznawanie swojej miejscowości - określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).
• Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
• Doskonalenie sprawności manualnej podczas tworzenia flagi Polski
• Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i zręcznościowych z okazji Dnia Strażaka.

II tydzień - Gdzie mieszka muzyka?
• Wprowadzenie dzieci do świata sztuki poprzez zabawy z muzyką:
- słuchanie, nauka i śpiewanie piosenek • - wyrażanie muzyki ruchem
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani
- rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
• Rozwijanie kompetencji matematycznych, przyswajanie i stosowanie pojęć matematycznych zabawie i sytuacjach zadaniowych, określanie liczebności zbiorów.
• Rozbudzanie wyobraźni plastycznej w połączeniu z muzyką, wyrażanie charakteru muzyki za pomocą barw.
• Spotkanie z lokalnymi strażakami, poznanie specyfiki ich pracy, dostrzeganie roli pracy strażaków, wyrażanie szacunku do ich pracy.

III tydzień - Na majowej łące
• Poznajemy wiosenną przyrodę
- oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji
- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
- poznanie znaczenia i roli pszczół dla przyrody.
• Ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie 4,
- kształtowanie orientacji przestrzennej
- używanie pojęć matematycznych.
• Kształtowanie postaw proekologicznych- wykorzystanie materiałów odpadowych do tworzenia prac plastycznych, rozwijanie świadomości ekologicznej.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych, rytmicznych i wokalnych- umuzykalnianie dzieci.

IV tydzień - Święto rodziców
• Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- podawanie informacji: jak mają na imię, mama, tata
- dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny
- poznanie nazw zawodów rodziców.
• Celebrowanie świąt o charakterze rodzinnym ( Dzień mamy), przygotowanie prezentu dla mamy, uczestniczenie w krótkim programie artystycznym.
• Umuzykalnianie dzieci- tworzenie akompaniamentu do piosenki, nauka prostego układu tanecznego.
• Poszerzenie wiadomości z zakresu matematyki, ćwiczenia w nazywaniu i rozpoznawaniu figur geometrycznych, układanie figur z patyczków.

V tydzień - Święto dzieci
• Podawanie informacji o sobie- swojego imienia, nazwiska
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.
• Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości
- współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
• Poznawanie wartości moralnych i pożądanych zachowań
- doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich), np. dobra, odwagi, empatii, nie chwalenia się.
• Poznanie dzieci innych ras, dostrzeganie podobieństw i różnic w ich wyglądzie, uświadamianie, że są dzieci innych ras, żyjące w gorszych warunkach.
• Uczestniczenie w zabawach i konkurencjach sportowych zorganizowanych w grupie z okazji Dnia Dziecka.
• Przygotowanie prezentu dla kolegi/ koleżanki na pocieszenie, rozbudzanie empatii, przeżywanie radości z możliwości obdarowania kogoś prezentem.