Grupa IV Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 3443

Wychowawcy grupy:


 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia

  Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf


  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

  Tydzień I: TU JEST MÓJ DOM- MOJA MAŁA OJCZYZNA
  • rozwijanie zainteresowania najbliższą okolicą,
  • poznawanie symboli miejscowości (lub gminy), w której mieszka dziecko,
  • rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • aktywne słuchanie muzyki poważnej,
  • rozumienie znaczenia znaków i symboli graficznych, przygotowanie do globalnego czytania wyrazów,
  • rozwijanie mowy, swobodnego wyrażania swoich myśli, poprawnego budowania zdań,
  • ćwiczenie narządów artykulacyjnych,
  • okazywanie szacunku dla pracy strażaka.

  Tydzień II : Polska- moja Ojczyzna
  • kształtowanie polskiej tożsamości narodowej,
  • zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem, hymnem,
  • wskazanie Polski na mapie Europy,
  • poznanie znaczenia kolorów na mapie fizycznej,
  • poznawanie legendy o warszawskiej Syrence, poznanie znaczenia słowa Stolica,
  • śpiewanie I zwrotki Mazurka Dąbrowskiego,
  • poznanie hymnu Unii Europejskiej,
  • uczestniczenie w przygotowaniu postaci i w przedstawieniu teatrzyku cieni,
  • rozwijanie precyzji ruchów dłoni oraz rozwijanie sprawności całego ciała,
  • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

  Tydzień III: Majowa łąka
  • wzbogacanie wiadomości na temat ekosystemu łąki,
  • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin,
  • poznanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki),
  • tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą.
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • rozwijanie umiejętności wokalnych,
  • rozwijanie mowy czynnej,
  • rozwijanie umiejętności liczenia elementów,
  • ćwiczenia grafomotoryczne,
  • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich,
  • poznanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania.

  Tydzień IV: Ja i moja rodzina
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  • wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami,
  • wprowadzenie w świat wartości społeczno-moralnych, przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć,
  • kształtowanie właściwych relacji w rodzinie,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • rozwijanie twórczego myślenia,
  • wzbogacenie wiedzy o zawodach rodziców,
  • nabywanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej

  Tydzień V: Tacy sami - a jednak inni
  • poznawanie kultur innych narodów,
  • akceptowanie odrębności ludzi różnych ras, niepełnosprawnych, chorych,
  • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach,
  • akceptowanie równości praw wszystkich,
  • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich,
  • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci,
  • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
  • celebrowanie Dnia Dziecka, poznawanie jego międzynarodowego charakteru,
  • poznanie i rozumienie praw dzieci i ich obowiązków,
  • rozwijanie aktywności badawczej; zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych: liczenia, porównywania, mierzenia,
  • stosowanie pojęć matematycznych w sytuacjach dnia codziennego,
  • wzbogacanie doświadczeń plastycznych i technicznych.