Grupa Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 4407

Wychowawcy grupy:

 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia


Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

I.TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA?

 • Rozwijanie mowy, poszerzanie słownictwa; definiowanie pojęcia „przyjaźń”
 • Rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych, określanie swojego nastroju- poznawania samego siebie
 • Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną
 • Wdrażanie do świata wartości. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat tolerancji
 • Kształtowanie postaw szacunku , akceptacji  do innych „Wszystkie dzieci świata”
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą- eksperymenty z bańkami mydlanymi.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz spostrzegawczości.
 • Prawidłowe używanie liczebników porządkowych do określania położenia elementów
 • Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu „Dzieci z całego świata”
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zajęć gimnastycznych – rozwijanie motoryki dużej.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych- bezpieczne poruszanie się po drogach i korzystanie z roweru- Dzień Roweru.

II.TEMAT KOMPLEKSOWY: LATO CZEKA

 • Poszerzenie wiadomości na temat zbliżającej się pory roku: „lato czeka…”
 • Poznawanie znaczenia nowego związku frazeologicznego, układanie zdań.
 • Kształtowanie  świadomości i wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z „kąpieli słonecznej” oraz właściwego doboru ubrań latem.
 • Zapoznanie z ciekawostkami na temat słońca
 • Poszerzanie wiadomości na temat roślin, owoców, które wiążą się z  latem
 • Wykonanie pracy plastycznej „Wymarzone podwórko”-kolaż
 • Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Bilet od Pani Lato”- zabawy z piosenką.
 • Poszerzanie wiadomości na temat poznanych liter
 • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie- Dzień Przyjaciela
 • Rozwijanie wiedzy na temat współczucia oraz sytuacji, w których możemy powiedzieć, że komuś współczujemy
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania zadań zespołowych i z cała grupą.

III.TEMAT KOMPLEKSOWY: WKRÓTCE WAKACJE

 • Kształtowanie zainteresowania krajami sąsiadującymi z Polską
 •  Słuchanie piosenek, muzyki w języku niektórych krajów europejskich
 • Sformułowanie, zapamiętanie i kształtowanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Rady wakacyjne- tworzenie kodeksu rad na wakacje
 • Słuchanie, zabawy improwizacyjne przy piosenkach wakacyjnych
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce wybranych państw europejskich
 • Rozwijanie mowy i umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • Doskonalenie syntezy, podawanie całych słów z pierwszych głosek danych wyrazów
 • Rozwijanie mowy i umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających motorykę małą
 • Zabawy z piosenką „Wakacyjne porady”
 • PIERWSZY DZIEŃ LATA Wykonanie postaci Pani Lato
 • Rozwijanie zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu

IV.TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIEDZAMY ŚWIAT

 • Rozwijanie mowy- Stymulowanie do poznawania i odkrywania świata
 • Zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie,
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- Rozwijanie zainteresowania mapą
 • Poznanie krajów sąsiadujących z Polską, ich flag
 • Słuchanie piosenek, muzyki w języku niektórych krajów europejskich
 • „Zwiedzamy świat”- nauka piosenki.
 • Poszerzanie słownictwa, wiedzy i zainteresowania innymi krajami- sąsiadującymi z granicami Polski
 • Wprowadzenie oraz wyjaśnienie znaczenia pojęcia Unia Europejska
 • Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • Słownictwo w języku obcym
 • Układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru, 
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia
 • Kształtowanie zainteresowania kulinarnego- poznanie przykładowych nazw potraw innych państw
 • Odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego „Wymarzona podróż”
 • Sformułowanie, zapamiętanie i kształtowanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Kształtowanie  umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat
 • Rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach wymagających przestrzegania zasad bezpieczeństwa