Grupa VII Żabki

Liczba odwiedzających: 260
Wychowawcy grupy:

 • Sylwia Krzyczkowska
 • Katarzyna Piotrowska

  Adres e-mail: zabki@przedszkolechotomow.pl
  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  TYDZIEŃ PIERWSZY: WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
  W tym tygodniu Żabki będą rozmawiały o tym, jak spędziły wakacje. Pogłębią wiedzę na temat regionów Polski (mazury, góry, morze). Będą wdrażane do słuchania innych osób oraz do opowiadania o swoich wakacyjnych przeżyciach. Żabki dowiedzą się, w jaki sposób zachowywać się w górach, nad wodą, czy podczas burzy – czyli przypomną sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z przyrodą.

  TYDZIEŃ DRUGI: TO JA I MOI PRZEDSZKOLNI KOLEDZY
  W drugim tygodniu będziemy zachęcać do wypowiadania się na temat własnych uczuć i emocji. Żabki będą wzmacniały poczucie własnej wartości i tożsamości. Zaobserwują, że każdy z nas jest inny, choć łączą nas pewne podobieństwa
  - kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Poznamy różne sposoby radzenia sobie z emocjami. Żabki zapoznają się ze znakiem graficznym litery „ A, a”.

  TYDZIEŃ TRZECI: PROJEKT BADAWCZY KSIĄŻKA
  W tych dniach będziemy poznawać etapy powstawania książki. Ustalimy co wiemy o książkach? – zarejestrujemy posiadaną wiedzę w formie rysunków i siatki badawczej. Stworzymy listę pytań do projektu, która stanowić będzie podstawę aktywności badawczej dzieci.Wspólnie z dziećmi zaplanujemy działania badawcze.Wykorzystamy różnorakie przybory, materiały do zabaw badawczych, konstrukcyjnych oraz plastycznych.Podzielimy się swoją wiedzą z innymi.Żabki zapoznają się ze znakiem graficznym litery „ O, o”.

  TYDZIEŃ CZWARTY: OWOCE i WARZYWA
  Dzieci poznają nazwy drzew owocowych z polskich sadów i warzyw. Będą poznawały wartości odżywcze owoców i warzyw, określały różne części owoców: „pestka”, „ogonek”, „skórka” oraz warzyw: „korzeń”, „liście”. Będziemy wyjaśnić na przykładach , które produkty są zdrowe i zawierają witaminy. Porównywać kształt, wielkość i kolor owoców oraz warzyw. Żabki zapoznają się ze znakiem graficznym litery „ E, e” oraz cyfry 1.

  TYDZIEŃ PIĄTY: POTRAFIĘ ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
  Żabki będą poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypomną sobie pojazdy uprzywilejowane oraz ich sygnały oraz numery alarmowe do odpowiednich służb. Dzieci będą podejmowały próby określenia, w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby. Poznają też najważniejsze znaki drogowe. Przy okazji utrwalą umiejętność określania kierunków – w lewo, w prawo.