Grupa Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 3843

Wychowawcy grupy:

 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia


Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I TEMAT KOMPLEKSOWY: A DESZCZ PADA I WIEJE WIATR…

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia; etymologia nazwy listopad.
 • Zabawy z literą „i”,” I”
 • Odkrywanie zapisów liczbowych cyfr „5”
 • Poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie, skraplania i parowania wody.

TYDZIEŃ  II TEMAT KOMPLEKSOWY: POLSKA-CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE.

 • Wzbogacanie wiadomości o Polsce .
 • Poznanie  legend o wybranych miastach Polski.
 • Poznanie niektórych potraw regionalnych.
 • Nauka podstawowego kroku poloneza.
 • Poznanie niektórych strojów ludowych.
 • Wzbogacenie wiadomości o znanych Polkach i Polakach.
 • Udział w uroczystości przedszkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości
 • Odkrywanie litery „t”,”T”.
 • Prowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej wyrazów.
 • Poznanie cyfry 6.

TYDZIEŃ III TEMAT KOMPLEKSOWY: ZDROWIE - TO NASZ SKARB!

 • Odczuwanie oraz znajomość praw i obowiązków dziecka.
 • Udział w zabawach oraz ćwiczeniach ruchowych „W zdrowym ciele-zdrowy duch”
 • Poznawanie litery „d”,”D”.
 • Poznanie nazw lekarzy różnych specjalności.
 • Wdrażanie do zabaw tematycznych zachęcających do dbania o zdrowie.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

TYDZIEŃ IV TEMAT KOMPLEKSOWY: CO UŁATWIA PRACE W DOMU?.

 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Odczuwanie oraz znajomość praw i obowiązków dziecka.
 • Zapoznanie z literą k, K w toku zabaw dydaktycznych. 
 • Wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów, urządzeń elektrycznych potrzebnych w gospodarstwie domowym.
 • Urządzenia stosowane dawniej a dziś, nowoczesne technologie.
 • Utrwalenie wiadomości na temat zbiorów.

TYDZIEŃ V TEMAT KOMPLEKSOWY: MIKOŁAJ TUŻ, TUŻ…..

 • Kultywowanie zwyczajów „mikołajkowych”.
 • Poznanie tradycji mikołajkowych w wybranych krajach.
 • Zapoznanie z różnymi formami pomocy potrzebującym.
 • Wolontariusz - zapoznanie z jego pracą. Poszerzanie wiedzy na temat działania wolontariuszy „Dzielenie jest dobre”.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów oraz odwzorowywania rymów.
 • Zapoznanie z literą l, L w toku zabaw dydaktycznych. 
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.