Grupa Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 4188

Wychowawcy grupy:

 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia


Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I KOLORY WIOSNY

 1. Udział w zabawach plastycznych i badawczych- eksperymentowanie z barwami i tworzeniem  nowych kolorów, poszerzanie wiadomości dzieci na temat barw podstawowych i pochodnych.
 2. Obserwacja wiosennych zmian w przyrodzie podczas spacerów i pobytu na placu zabaw.
 3. Udział w przedszkolnych obchodach Dnia Świadomości Autyzmu: upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat autyzmu, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem.
 4. Wspólne wykonanie plakatu „Niebieskie serce dla autyzmu”.
 5. Odkrywanie liter F, f w toku zabaw dydaktycznych.
 6. Zabawy przy piosence „Na marchewki urodziny” związane z Dniem Marchewki.
 7. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych związanych ze spożywaniem warzyw.
 8. Rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej podczas zajęć plastycznych. 
 9. Rozwijanie umiejętności kodowania oraz tworzenia sekwencji rytmicznych.
 10. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zajęć gimnastycznych z zastosowaniem piłek.

TYDZIEŃ II WIOSNA NA WSI

 1. Poszerzenie wiadomości na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim.
 2. Poznawanie produktów pochodzących z gospodarstwa wiejskiego.
 3. Kształtowanie  świadomości i wiedzy na temat rolnictwa i produktów ekologicznych.
 4. Poszerzanie wiadomości na temat pracy rolnika, poznawanie narzędzi i maszyn rolniczych.
 5. Wykonanie pracy plastycznej „Gęś z wiejskiego podwórka” oraz makiety wiejskiego podwórka.
 6. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „ Na wiejskim podwórku”.
 7. Kształtowanie umiejętności właściwego użytkowania pojęć: ciężki, lekki, porównywanie masy przedmiotów.
 8. Rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie zapisów cyfrowych liczb.
 9. Rozwiązywanie zagadek słownych i dźwiękowych na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim.

TYDZIEŃ III W KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI – UCZYMY SIĘ ZASAD HIGIENY. REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „AKCJA TRON”.

 1. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych dotyczących korzystania z toalety.
 2. Sformułowanie, zapamiętanie i kształtowanie zasad dobrego zachowania w toalecie.
 3. Rozumienie konieczności mycia rąk w określonych sytuacjach, utrwalenie zasad prawidłowego mycia rąk.
 4. Słuchanie i układanie rymowanek nawiązujących do czynności w toalecie.
 5. Projektowanie i odczytywanie znaczków toaletowych.
 6. Nazywanie przedmiotów znajdujących się w toalecie i  poznanie zasad ich użycia.
 7. Wykonanie pracy plastycznej „Ręcznik- przeplatanka”. 
 8. Zabawy rytmiczne i sensoryczne z zastosowaniem mydła i wody do piosenki „Mydło lubi zabawę”.
 9. Wykonanie prostego eksperymentu „Bakterie i mydło” uświadamiającego konieczność mycia rąk mydłem.

TYDZIEŃ IV DBAMY O PRZYRODĘ

 1. Udział w zajęciach ekologicznych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
 2. Poznawanie sposobów dbania o planetę Ziemię.
 3. Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.
 4. Nauka na pamięć fragmentu wiersza „Przyjaciel przyrody”.
 5. Utrwalanie informacji na temat zasad prawidłowej segregacji śmieci
 6. Wykonanie prac plastycznych „Ekoplaneta” oraz „Ziemia- ukochana planeta”.
 7. Odkrywanie litery Ż, ż w toku zabaw dydaktycznych.
 8. Nauka piosenki o tematyce ochrony przyrody „Dzieci mogą wszystko”. 

TYDZIEŃ V POLSKA – MOJA OJCZYZNA

 1. Przekazanie informacji na temat narodowych świąt- Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Poszerzanie wiadomości na temat Polski, utrwalanie znajomości polskich symboli narodowych(godło, flaga, hymn).
 3. Zdobywanie informacji, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, zapoznanie z wyglądem flagi Unii Europejskiej.
 4. Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie płynności i swobody ruchów podczas zabaw z piosenką „Jest taki kraj”.
 5. Poznawanie litery H, h w toku zabaw dydaktycznych.