Grupa VII Żabki

Liczba odwiedzających: 456
Wychowawcy grupy:

 • Sylwia Krzyczkowska
 • Katarzyna Piotrowska

  Adres e-mail: zabki@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

  TYDZIEŃ PIERWSZY: KAPRYŚNA POGODA
  1. Poznawanie zjawisk atmosferycznych i ich cech charakterystycznych.
  2. Uświadamianie poprawnego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru.
  3. Poznawanie właściwości deszczu.
  4. Uświadamianie konieczności ubierania się adekwatnie do pogody.
  5. Uświadamianie poprawnego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru.
  6. Różnicowanie wielkości kropel, układanie od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej.
  7. Kształtowanie poczucia rytmu.

  TYDZIEŃ DRUGI: MALI KONSTRUKTORZY
  1. Poznanie figury geometrycznej – koła.
  2. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
  3. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
  4. Rozpoznawanie i nazywanie symbole narodowe: godło, flaga, hymn;

  TYDZIEŃ TRZECI: NASI DOMOWI PRZYJACIELE
  1. Wdrażanie do poszanowania dla zwierząt.
  2. Pogłębianie wiedzy o różnych zwierzętach hodowanych przez człowieka w domu.
  3. Poznawanie sposobów opieki nad zwierzętami.
  4. Poznanie nowej figury geometrycznej – kwadratu.
  5. Rozwijanie prawidłowej postawy ciała.

  TYDZIEŃ CZWARTY: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  1. Budowanie poczucia własnej wartości.
  2. Poznanie historii pluszowego misia.
  3. Rozumienie przyczyn i skutków podejmowanych działań.
  4. Segregowanie elementów według określonej cechy;
  5. Uświadamianie konieczności dbania o zabawki;
  6. Rozwijanie poczucia rytmu.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  Tydzień 1, 2 WEATHER

  • Wprowadzenie słownictwa określającego pogodę.
  • Utrwalenie słownictwa określającego pogodę – gry i zabawy.
  • Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
  • Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.
  • Praca z opowiadaniem/historyjką obrazkową.
  • Utrwalenie poznanego materiału – gry i zabawy.
  • Utrwalenie poznanego materiału – karta pracy.
  • Podsumowanie wiadomości z tematu WEATHER.

  Tydzień 3, 4 CLOTHES AND COLOURS
  • Wprowadzenie nazw ubrań oraz powtórzenie nazw kolorów.
  • Utrwalenie nazw ubrań oraz nazw kolorów – gry i zabawy.
  • Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
  • Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.
  • Praca z opowiadaniem/historyjką obrazkową.
  • Utrwalenie poznanego materiału – gry i zabawy.
  • Utrwalenie poznanego materiału – karta pracy.
  • Podsumowanie wiadomości z tematu CLOTHES and COLOURS.