Grupa Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 3667


Wychowawcy grupy:


 • Marzena Orłowska

Małgorzata Lozia

Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I.TYDZIEŃ: WITAMY W PRZEDSZKOLU PO WAKACJACH

 • Poznanie nowej Wiewiórowej Sali oraz kącików tematycznych, stworzenie kącików tematycznych
 • Poznanie bohaterów z książek - cyklu wyprawki, ich imion podczas zabaw i nauki piosenek
 • Utrwalenie zasad grupowych; stworzenie kodeksu grupowego
 • Utrwalenie podstawowych zwrotów grzecznościowych „Zaczarowane słówka” - Dzień Dobroczynności
 • Dzielenie się wspomnieniami wakacyjnymi; rozwijanie mowy podczas słuchania opowiadania z literatury dziecięcej oraz rozmów na temat wakacyjnych wspomnień
 • .„Pocztówka” - praca plastyczna.
 • Zapoznanie się z kodowaniem, zabawy z elementem kodowania 
 • Doskonalenie nauki liczenia, ćwiczenia spostrzegawczości i określenia przedmiotów w przestrzeni
 • Zabawy naśladowcze oraz oddechowe związane z wspomnieniami wakacyjnymi podczas wykonania ćwiczeń gimnastycznych 
 • Przypomnienie i ustalenie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i na placu zabaw.

II.TYDZIEŃ: JA! - OTO JA!

 • Wzbogacenie wiedzy o sobie samym, o swoim wyglądzie, o swoich upodobaniach, zaletach, zainteresowaniach
 • Rozwijanie świadomości, że każdy człowiek jest inny - poznanie zainteresowań swoich kolegów i koleżanek
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, dzielenie imion na sylaby
 • Nauka piosenki „Rosnę i rosnę”
 • Wspólne zabawy ruchowe z pokazywaniem
 • Zabawy z kodowaniem- „Czym interesują się dzieci?”
 • Rozwijanie umiejętności szacowania wzrostu swojego i rówieśników
 • Przygotowanie kosmicznej galaretki owocowej
 • Znaczenie witamin w owocach i warzywach
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie      
 • Udział w obchodach Dnia Pierwszej Pomocy
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki 

III. TYDZIEŃ: DROGA DO PRZEDSZKOLA 

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 • Kształtowanie orientacji w położeniu przedmiotów w przestrzeni i kierunku ruchu (w tył, w przód, na dół, do góry)
 • Wprowadzenie kierunku od osi ciała-  lewa,  prawa.
 • Udział w zabawach inscenizowanych z elementami tańca
 • Nauka piosenki „Ruch uliczny”
 • Nauka wiersza :Uliczne sygnały”
 • Rozwiązywanie zagadek związanych z ruchem ulicznym
 • Utrwalenie prawidłowego przejścia przez jezdnię z pasami
 • Poznanie znaków drogowych
 • Utrwalenie poznanych znaków alarmowych
 • Przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Wykonanie pracy plastycznej „BEZPIECZNI”
 • Nabywanie umiejętności pracy i zabawy w zespole
 • Rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych, ruchowych i dotykowych
 • Podkreślenie znaczenia uczestnictwa, wysiłku i satysfakcji bardziej niż zwycięstwa
 • Wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem
 • Kultywowanie tradycji przedszkolnych

IV.TYDZIEŃ: JUŻ JESIEŃ…..

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni
 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu - Jesienne wędrówki- wycieczka do lasu
 • Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody, ćwiczenia gimnastyczne z użyciem materiału przyrodniczego
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Umuzykalnianie dzieci- nauka jesiennej piosenki
 • Tworzenie kompozycji przestrzennych z materiału przyrodniczego 
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Poznanie znaczenia przysłów związanych z jesienią
 • Utrwalanie umiejętności liczenia oraz grupowania przedmiotów, tworzenie rytmów  z materiału przyrodniczego
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i nazywania kwadratu
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie umiejętności dobierania stroju do pory roku i pogody - praca plastyczna
 • DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH - Zachęcenie do nauki języków obcych,  DZIEŃ JABŁKA, DZIEŃ CHŁOPAKA