Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 1399
RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE

Sylwester Machnio – przewodniczący Rady Rodziców
Marta Kuflikowska – zastępca przewodniczącego
Monika Skrzypkowska – sekretarz
Edyta Dziubek – skarbnik
Marzena Kapica, Zuzanna Potaczek – komisja rewizyjna
Anna Machnio – członek Rady Rodziców


Składki na Radę Rodziców można opłacać na konto bankowe:


Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie
ul. Żeligowskiego 27
05-123 Chotomów

Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr rachunku : 92 8013 0006 2001 0013 8699 0001

Tytuł przelewu :
Składka na Radę Rodziców za okres ….
Imię i nazwisko dziecka/Grupa ….Kochani Rodzice,
tak jak co roku mogą Państwo wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka.
Poniżej zamieszczamy ogólne warunki ubezpieczenia oraz ofertę ubezpieczeniową przesłaną przez Radę Rodziców.