Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 774
RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE

Sylwester Machnio – przewodniczący Rady Rodziców
Marta Kuflikowska – zastępca przewodniczącego
Monika Skrzypkowska – sekretarz
Edyta Dziubek – skarbnik
Marzena Kapica, Zuzanna Potaczek – komisja rewizyjna
Anna Machnio – członek Rady Rodziców


Składki na Radę Rodziców można opłacać na konto bankowe:


Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie
ul. Żeligowskiego 27
05-123 Chotomów

Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr rachunku : 92 8013 0006 2001 0013 8699 0001

Tytuł przelewu :
Składka na Radę Rodziców za okres ….
Imię i nazwisko dziecka/Grupa ….



Kochani Rodzice,
tak jak co roku mogą Państwo wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka.
Poniżej zamieszczamy ogólne warunki ubezpieczenia oraz ofertę ubezpieczeniową przesłaną przez Radę Rodziców.