Opłaty za przedszkole i żywienie

Liczba odwiedzających: 5494
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami cen towarów i usług w 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie nr 2/2023, w porozumieniu z organem prowadzącym informuje, że całodzienna stawka za żywienie od 3 kwietnia wynosi 18,28 zł (12zł - opłata po stronie rodzica, 6,28 zł – dopłata wójta)

Opłat dokonujemy na rachunki bankowe:
53 8013 1016 2002 0011 8255 0003opłata za żywienie do 10 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc


Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą nr LIII/596/2023 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2023 r. od 1 września 2023 r. ulega zmianie stawka za korzystanie z przedszkola po godzinie 13.00. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1,30 zł.

Opłat dokonujemy na rachunki bankowe:
10 8013 1016 2002 0011 8255 0001opłata za pobyt do 10 każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc