Procedury COVID-19

Liczba odwiedzających: 3524
Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - VII aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - VI aktualizacja

Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące od 11 października 2021 r.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.pdf

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja 


Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące od 1 września 2020 r.

W związku z ukazaniem się II aktualizacji wytycznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowani przedszkolnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia link do zaktualizowanych wytycznych:
Wytyczne GIS z 13 maja 2020

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie