Procedury COVID-19

Liczba odwiedzających: 1446

Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące od 1 września 2020r.W związku z ukazaniem się II aktualizacji wytycznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowani przedszkolnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia link do zaktualizowanych wytycznych: Wytyczne GIS z 13 maja 2020

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie
List do Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące podczas epidemii:Załącznik do procedury: