Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

Liczba odwiedzających: 264
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Gminne w Chotomowie,
ul. Żeligowskiego 27,
05-123 Chotomów, tel. 22 7722002
email: przedszkolechot@wp.pl lub sekretariat@przedszkolechotomow.pl

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Monikę Bagińską

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
numer telefonu: 601285478, email: arturjeremin@gmail.com

Informujemy, że:

Odbiorcami danych osobowych są wszyscy pracownicy Przedszkola Gminnego w Chotomowie adekwatnie do zakresu obowiązków.

Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.