Grupa Motylki

Liczba odwiedzających: 3670

Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Hanna Nowak


Adres e-mail: motylki2023@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień I W mojej ojczyźnie:

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga,
 • utrwalenie znajomości miejsca zamieszkania,
 • wdrażanie do zachowania powagi i właściwej postawy podczas słuchania hymnu, 
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się.

Tydzień II W Krainie Chmur:

 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
 • zapoznanie z cechami typowymi dla późnej jesieni: szaruga jesienna, 
 • poznanie właściwości wody poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków,
 • utrwalanie nazw kolorów oraz nazw garderoby.

Tydzień III Moje prawa i obowiązki:

 • kształtowanie świadomości posiadania własnych praw i obowiązków,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • zachęcanie do korzystania z pomocy innych w razie potrzeby.

Tydzień IV Co robią urządzenia elektryczne?

 • poznanie wyglądu i zastosowania wybranych urządzeń elektrycznych,
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez wybrane urządzenia elektryczne,
 • usprawnianie narządów mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń dźwiękonaśladowczych.