Grupa II Motylki

Liczba odwiedzających: 691
Wychowawcy grupy:
  • Małgorzata Madeńska
  • Klaudia Frączkiewicz

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

Tydzień I Woda
• Wzbogacanie wiadomości na temat wody jej właściwości oraz znaczenia dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
• Wzbogacanie zasobu słownictwa, zachęcanie do dzielenia się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.
• Kształtowanie słuchu muzycznego.
• Nabywanie umiejętności gry na instrumentach.
• Usprawnianie motoryki małej.

Tydzień II To miejsce dobrze znamy bo tu mieszkamy
• Poszerzanie zakresu wiadomości o swojej miejscowości, jej historii, charakterystycznych miejscach i zasłużonych mieszkańcach.
• Rozbudzanie zainteresowań miejscową tradycją i folklorem.
• Kształtowanie tożsamości regionalnej.
• Doskonalenie pamięci oraz mowy.
• Rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości podczas liczenia oraz wyszukiwania różnic i podobieństw pomiędzy domami.

Tydzień III Tort i deser przygotuje?
• Zapoznanie z zawodem cukiernika.
• Poznanie różnych sposobów celebrowania urodzin.
• Poznanie nazw i wyglądu niektórych ciast oraz tortów.
• Rozwijanie swobodnej ekspresji ruchowej i poczucia rytmu.
• Doskonalenie spostrzegawczości, kojarzenia i logicznego myślenia.
• Nabywanie umiejętności układania elementów według podanego kodu.
• Rozwijanie kreatywności, wdrażanie do staranności i dokładności podczas wykonywania pracy plastycznej.
• Kształtowanie zgodnej współpracy w grupie podczas zabaw ruchowych.

Tydzień IV Jak wiosenny las dba o nas?
• Kształtowanie postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.
• Poznanie roli drzew w oczyszczaniu powietrza oraz tworzeniu klimatu na Ziemi.
• Poznanie nazw i wyglądu niektórych zwierząt i ptaków żyjących w lasach na Mazowszu.
• Nabywanie umiejętności rozpoznawania odgłosów przyrody, zwierząt leśnych i ptaków.
• Wdrażanie do prawidłowego określania położenia przedmiotów w przestrzeni, w stosunku do własnego ciała: przed sobą, obok, itp.
• Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z poleceniami.
• Rozwijanie koncentracji uwagi, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie zdolności manualnych, ekspresji twórczej i wyobraźni.

Tydzień V Wielkanoc już blisko
• Poznanie istoty oraz piękna wielkanocnych tradycji.
• Doskonalenie koncentracji uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.
• Rozwijanie myślenia konkretnego.
• Nabywanie umiejętności dopasowywania rodzaju ruchu do charakteru muzyki.
• Uwrażliwianie na ustalone sygnały dźwiękowe.
• Wdrażanie do wykonywania pracy plastycznej zgodnie z instrukcjami.ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień 3,4
• Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię
• Grandma, grandpa! - poznajemy piosenkę.
Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you
I love all those little things that you say and do
A walk through the park, a trip to the zoo
Oh Grandma, Grandpa I love you

• Utrwalanie słownictwa.
• Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia (walk, jump, clap, stand up).