Grupa II Motylki

Liczba odwiedzających: 1009
Wychowawcy grupy:
  • Małgorzata Madeńska
  • Klaudia Frączkiewicz

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

Tydzień I CZYM ZAJMUJE SIĘ STRAŻ POŻARNA?
• Zapoznanie z zawodem strażaka
• Poznanie przyczyn powstawania pożarów
• Poznanie zasad zachowania się podczas pożaru
• Utrwalanie znajomości numerów alarmowych
• Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
• Usprawnianie motoryki małej.

Tydzień II EGZOTYCZNE PTAKI
• Rozwijanie zainteresowań ptakami z różnych części świata
• Doskonalenie umiejętności uważnego obserwowania i zapamiętywania szczegółów
• Wdrażanie do posługiwania się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych
• Rozwijanie logicznego myślenia i samodzielności
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej i pamięci
• Rozwijanie twórczej aktywności dzieci

Tydzień III PO CO NAM PSZCZOŁY?
• Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody
• Poznanie znaczenia pszczół w środowisku naturalnym i życiu człowieka
• Zapoznanie z zawodem pszczelarza
• Poznanie wartości odżywczych miodu oraz jego zastosowania w produkcji leków i kosmetyków
• Uwrażliwianie na potrzebę chronienia i dokarmiania pszczół
• Rozwijanie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości
• Doskonalenie słuchu muzycznego
• Rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień IV Z RODZINĄ JEST WESOŁO
• Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną
• Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
• Poznanie sposobów wykonywania i dekorowania prezentów z różnych materiałów
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej
• Pielęgnowanie tradycji świętowania Dnia Matki
• Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania oraz tworzenia zbiorów
• Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźniZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień 3,4
• Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię
• Grandma, grandpa! - poznajemy piosenkę.
Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you
I love all those little things that you say and do
A walk through the park, a trip to the zoo
Oh Grandma, Grandpa I love you

• Utrwalanie słownictwa.
• Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia (walk, jump, clap, stand up).