Rekrutacja do naszego żłobka

Liczba odwiedzających: 7823
Dyrektor Gminnego Żłobka w Chotomowie podaje listy dzieci przyjętych do Gminnego Żłobka w Chotomowie na rok szkolny 2022/2023
  1. Lista dzieci przyjętych do Gminnego Żłobka w Chotomowie na rok szkolny 2022-2023.pdf

ZASADY WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie informuję, iż weryfikacja zgłoszeń odbyła się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, według schematu:
  1. Weryfikacja kryteriów formalnych
  2. Weryfikacja kryteriów premiujących i przyznanie punktów
  3. Kolejność zgłoszeń.
W ramach rekrutacji zakwalifikowano 150 % zgłoszeń w stosunku do ilości miejsc (15 miejsc wolnych). Do projektu zakwalifikowano osoby z najwyższą liczbą punktów.

Kierownik projektu – Ewa Wyszomirska

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszoną rekrutacją do Gminnego Żłobka w Chotomowie w ramach realizowanego Projektu pn. „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie” przedstawiamy listy Uczestników zakwalifikowanych do ww. Projektu.

Kierownik projektu - Ewa Wyszomirska

Dokumenty rekrutacyjne
  1. Ogłoszenie o rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie.pdf
  2. Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie.pdf
  3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
  4. Formularz rekrutacyjny.pdf
  5. Oświadczenia uczestnika projektu.pdf
  6. Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

AKTUALIZACJA Z DNIA 10.03.2022 r.
W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nowego Statutu Żłobka Gminnego w Chotomowie w dniu 08.03.2022 r. informuję o zmianie terminu rekrutacji. Aktualny termin rekrutacji właściwej: 23 - 31 marca 2022 r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ważne informacje!
W związku z przystąpieniem Gminy Jabłonna do projektu unijnego, Rodzice dzieci znajdujących się na liście rezerwowej z poprzedniej rekrutacji, zobowiązani są do wzięcia udziału w nowej rekrutacji zgodnie z aktualnymi kryteriami dostępnymi na stronie żłobka/przedszkola od 15.03.2022 r.

Szanowni Państwo,
Ze względu na udział w projekcie „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (działanie 8.3 ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.1 ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej) rekrutacja właściwa będzie odbywać się w dniach 21.03.2022 r. – 25.03.2022 r.

Dokumenty potrzebne do udziału w rekrutacji właściwej są w trakcie przygotowania i będą dostępne na stronie żłobka/przedszkola od 15.03.2022 r.