Rekrutacja do naszego żłobka

Liczba odwiedzających: 2537
Szanowni Państwo,
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Gminnego Żłobka w Chotomowie będzie odbywało się poprzez osobiste złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Gminnego Żłobka w Chotomowie (dokument w załączniku).
Potwierdzenia należy składać osobiście od 15.06.21r. do 17.06.21r. w godzinach 8.00-16.00 w tymczasowej siedzibie przedszkola - ul. Kwiatowa 1 (wejście boczne od ulicy Kwiatowej).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.
Podczas składania dokumentów należy zachować ścisły reżim sanitarny.

Odwołania do Dyrektora Żłobka można składać w terminie od 18.06.21r. do 21.06.21r.
Rozpatrywanie odwołań nastąpi 22.06.21r. – 28.06.21r.

 1. LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA.pdf
Szanowni Państwo,
Przedłożenie do wglądu Dyrektorowi żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie warunków oraz kryteriów przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do Gminnego Żłobka w Chotomowie na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywało się poprzez osobiste przedłożenie dokumentów w tymczasowej siedzibie przedszkola - ul. Kwiatowa 1 (wejście boczne od ulicy Kwiatowej).
Dokumenty należy składać osobiście w dniach 08.06.21r. – 11.06.21r. w godzinach 8.00-16.00.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.
Podczas składania dokumentów należy zachować ścisły reżim sanitarny. Prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do żłobka nastąpi 14.06.2021r. o godz. 15.00.

 1. LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA.pdf
 2. LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA.pdf

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W CHOTOMOWIE NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022


Informujemy, że w terminie od 24 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie do Gminnego Żłobka w Chotomowie na rok 2021/2022

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie

 1. Regulamin rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie na rok szkolny 2021-2022.pdf
 2. Załącznik Nr 1 - Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie.pdf
 3. Załącznik Nr 2 - Wniosek zgłoszenia o przyjęcie dziecka do Gminnego Żłobka w Chotomowie.pdf
 4. Wzór oświadczenia 1 - Oświadczenie o zamieszkaniu.pdf
 5. Wzór oświadczenia 2 - Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, itd..pdf
 6. Wzór oświadczenia 3 - Oświadczenie o szczepieniach.pdf
 7. Wzór oświadczenia 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
 8. Wzór oświadczenia 5 - Oświadczenie o niepełnosprawności.pdf
 9. Wzór oświadczenia 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa.pdf
 10. Wzór oświadczenia 7 - Oświadczenie o wielodzietności.pdf
 11. Wzór oświadczenia 8 - Oświadczenie o podatku dochodowym.pdf
 12. Wzór oświadczenia 9 - Oświadczenie o wieku dziecka.pdf