Grupa VII Zajączki

Liczba odwiedzających: 2157

Wychowawcy grupy:

  • Klaudia Frączkiewicz
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY


Tydzień I UBRANIA
● kształtowanie postawy prozdrowotnej;
● kształtowanie umiejętności doboru ubioru do warunków;
● rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
● kształtowanie postawy otwartości, ćwiczenia koncentracji;
● wspomaganie w rozumieniu pomiaru długości.

Tydzień II BEZPIECZNE ZABAWY
● wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo własne i innych;
● rozwijanie myślenia operacyjnego;
● rozbudzanie zainteresowań kulinarnych – obchody Dnia Pizzy;
● wdrażanie do zachowania kultury osobistej (zwroty grzecznościowe);
● zapoznanie z zawodem szewca – preorientacja zawodowa.

Tydzień III W ŚWIECIE KOTÓW
● rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
● kształtowania postawy odpowiedzialności za zwierzęta – obchody Dnia Kota;
● doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
● doskonalenie orientacji w przestrzeni.

Tydzień IV PORY ROKU
● rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
● rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
● kształtowanie odpowiedzialnej postawy;
● łączenie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi;
● rozwijanie umiejętności obserwowania zjawisk atmosferycznych i ich nazywania.