Grupa V Zajączki

Liczba odwiedzających: 1035

Wychowawcy grupy:

  • Klaudia Frączkiewicz
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ


Tydzień I POLSKA – MOJA OJCZYZNA
• zapoznanie z wyglądem mapy Polski;
• rozbudzenie zainteresowania pięknem ojczyzny;
• poszerzanie wiedzy o regionach i atrakcjach turystycznych Polski;
• zapoznanie z zawodem strażaka – Dzień Strażaka.

Tydzień II MAJOWA ŁĄKA
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie roślin oraz zwierząt zamieszkujących łąki;
• doskonalenie umiejętności uważnego obserwowania i zapamiętywania szczegółów;
• rozwijanie twórczej aktywności dzieci;
• rozwijanie logicznego myślenia i samodzielności.

Tydzień III PO CO NAM PSZCZOŁY?
• wzbogacanie wiedzy o świecie przyrodniczym;
• poznanie znaczenia pszczół w przyrodzie i życiu człowieka;
• rozwijanie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości;
• zapoznanie z zawodem pszczelarza.

Tydzień IV Z RODZINĄ JEST WESOŁO
• kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się: poprawne budowanie zdań, dzielenie się przeżyciami;
• rozwijanie wrażliwości słuchowej;
• wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
• pielęgnowanie tradycji świętowania Dnia Matki.