Grupa Zajączki

Liczba odwiedzających: 2970

Wychowawcy grupy:

 • Klaudia Frączkiewicz
 • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

Tydzień I ZIEMIA KRĄŻY W KOSMOSIE

 • poszerzanie wiedzy o kosmosie;
 • wzbogacanie słownictwa na określony temat;
 • doskonalenie posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizację ruchową.

Tydzień II PRZEDWIOŚNIE

 • utrwalanie wiadomości na temat nadchodzącej pory roku;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • odczytywanie symboli pogodowych;
 • wprowadzenie w świat pisma - poznanie litery r, R drukowanej i pisanej.

Tydzień III WIOSENNE PORZĄDKI

 • poznanie pracy ogrodnika, nazywanie narządzi ogrodniczych;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy wzrokowej;
 • wprowadzenie w świat pisma - poznanie litery g, G drukowanej i pisanej;
 • zdobywanie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin.

Tydzień IV WIELKANOC

 • zapoznanie w symbolami Świąt Wielkanocnych;
 • poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Wielkanocnych;
 • rozwijanie zainteresowań polskimi tradycjami;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.