Grupa Zajączki

Liczba odwiedzających: 3397

Wychowawcy grupy:

 • Klaudia Frączkiewicz
 • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ PIERWSZY: Dzieci świata

 • Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami ludzi z innych krajów: Azja, Afryka.
 • Uświadomienie różnic w wyglądzie ludzi z różnych stron świata. 
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas zabaw z instrumentami. 
 • Zapoznanie dzieci z ich prawami.
 • Mobilizowanie dzieci do współpracy i współdziałania.

TYDZIEŃ DRUGI: Jedziemy na wakacje

 • Poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju środków transportu.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie swojego ciała, orientacji w przestrzeni oraz określania kierunków.
 • Rozwijanie zainteresowań światem techniki i inżynierii.
 • Wycieczka na Kosmiczne Ranczo.
 • Poszerzanie wiedzy o kosmosie.
 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. 

TYDZIEŃ TRZECI: Witamy lato!

 • Utrwalanie numerów alarmowych oraz prawidłowego zachowania się podczas sytuacji zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu. 
 • Rozwijanie twórczości plastycznej i wyobraźni. Doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy: technika kolażu.
 • Zachęcanie dzieci do wykonywania eksperymentów, wyciągania wniosków.
 • Rozwijanie umiejętności zapisywania działań z zadań tekstowych oraz samodzielnego konstruowania zadań z treścią.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim.

TYDZIEŃ CZWARTY: Ostatnie dni w przedszkolu

 • Zachęcanie dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego. 
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej podczas zabaw na placu.
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas zabaw badawczych.
 • Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.