Grupa VII Zajączki

Liczba odwiedzających: 1742

Wychowawcy grupy:

  • Klaudia Frączkiewicz
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD


Tydzień I ZABAWY NA DESZCZOWE DNI
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
• doskonalenie sprawności grafomotorycznej i percepcji wzrokowej;
• kształtowanie postawy prozdrowotnej;
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
• rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Tydzień II POLSKA TO MÓJ KRAJ
• kształtowanie postawy patriotycznej;
• doskonalenie umiejętności wskazywania polskich symboli narodowych;
• utrwalenie liczebników w aspekcie porządkowym;
• wyzwalanie aktywności związanej z samodzielnym doświadczaniem;
• poszerzenie wiedzy przyrodniczej, zapoznanie dzieci ze zwyczajami jeży – Dzień Jeża.

Tydzień III ZWIERZĘTA ZASYPIAJĄ
• rozwijanie wiedzy przyrodniczej;
• utrwalenie wiadomości na temat jesiennych zwyczajów zwierząt;
• ustalanie liczebności zbiorów poprzez liczenie na liczmanach zastępczych;
• kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności układu przedmiotów;
• doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.

Tydzień IV JESIEŃ MIJA...
• wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
• wdrażanie do samodzielności;
• zapoznanie dzieci z pojęciem czasu;
• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
• kształtowanie myślenia abstrakcyjnego (odczytywanie symboli).