Grupa Zajączki

Liczba odwiedzających: 2443


Wychowawcy grupy:

  • Klaudia Frączkiewicz
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tydzień I DZIEŃ DOBRY, PRZEDSZKOLE!

·       przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sali przedszkolnej, na stołówce, w szatni oraz na placu zabaw;

·       wdrażanie do budowania pozytywnych relacjach w kontaktach z rówieśnikami;

·       wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć;

·       kształtowanie wrażliwości na czyjąś krzywdę.

 

Tydzień II WAKACJE SIĘ SKOŃCZYŁY

·       Poznawanie rodzajów map i ich znaczenia;

·       Rozwijanie zainteresowania pięknem ojczyzny;

·       doskonalenie sprawnego odczytywania informacji przekazywanych za pomocą gestu;

·       zapoznanie dzieci z rodzajami krajobrazów;

·       kształtowanie umiejętności formułowania swojego zdania.

 

Tydzień III KONIEC LATA W SADZIE I OGRODZIE

·       utrwalenie wiadomości na temat polskich warzyw i owoców.

·       nabywanie umiejętności wykonania surówki.

·       doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie.

·       rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu.


Tydzień IV KOLOROWY LAS

·       odgadywanie zagadek słownych związanych z aktualną porą roku;

·       zapoznanie z popularnymi gatunkami drzew, liści i owoców;

·       budowanie postawy proekologicznej;

·       rozbudzanie ciekawości świata;

·       rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wniosków z obserwacji.