Grupa Sówki

Liczba odwiedzających: 3246

Wychowawca grupy:

 • Mirosława Wardal
 • Małgorzata Jarząb


Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Tydzień I: Wiosna na wsi.

 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Poznawanie zwierząt wiejskich (nazywanie dorosłych zwierząt i ich dzieci).
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami wag.
 • Rozwijanie umiejętności szacowania wagi.
 • Określanie , który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy.
 • Poznanie litery f, F.
 • Doskonalenie dykcji oraz poczucia rytmu.
 • Poznanie pracy rolnika.
 • Jakie produkty pochodzą od zwierząt? (rozwijanie ciekawości poznawczej).
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu.

Tydzień II: Mamy różne charaktery

 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami :długi, krótki, dłuższy, krótszy.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pozytywnych zachowań od negatywnych.
 • Kształtowanie umiejętności kierowania swoim ciałem poprzez muzykę.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Zabawy z piosenką- „Ja jestem inny i inny jesteś ty”.
 • zapoznanie z literą ł, Ł. 

Tydzień III: Polska, moja ojczyzna. 

 • Zapoznanie z literą h, H, wielką, małą, pisaną i drukowaną.
 • Zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy. Utrwalanie wiedzy na temat herbu stolicy. 
 • Poznanie cech charakterystycznych swojego kraju i regionu: oglądanie mapy przyrodniczej, wskazywanie położenia gór, rzek, morza itp.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich symboli narodowych: flaga, historia hymnu, legenda o powstaniu godła Polski. 
 • Zapoznanie z Syriuszem, maskotką Uniii Europejskiej. 
 • Poznanie ciekawostek dotyczących Unii Europejskiej. 
 • Zapoznanie ze świętem Dnia Flagi.

Tydzień IV: Bawimy się wspólnie. 

 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery i integrowanie dzieci z pozostałymi grupami.
 • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu wolnego na placu zabaw.
 • Organizowanie spacerów do lasu w celu obserwowania przyrody.
 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat koni: mustang, konie zaprzęgowe, konie wyścigowe, kuce itp. - Międzynarodowy Dzień Koni. 
 • Zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności plastycznej w wolnym czasie.