Grupa V Sówki

Liczba odwiedzających: 2441

Wychowawca grupy:

  • Mirosława Wardal
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

TYDZIEŃ I: Nie jesteśmy sami w kosmosie
• poznawanie podstawowego słownictwa związanego z kosmosem (planety, układ słoneczny, skafander, UFO, orbita);
• doskonalenie umiejętności przeliczania;
• wzbogacanie wiedzy na temat gwiazd;
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek i quizów o kosmosie;
• dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
• gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
• poznawanie sylwetek znanych Polaków- przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika
• poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
• rozwijanie koncentracji uwagi
• rozbudzanie wyobraźni twórczej

Tydzień II : Zwierzęta z dżungli i sawanny
• poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
• wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
• zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent
• rozumienie określenia – dzikie zwierzęta
• utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się
• poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych;
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska

Tydzień III : Zwierzęta naszych pól i lasów
• zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm
• poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
• wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu
• rozwijanie logicznego myślenia
• opanowanie tekstu i melodii piosenki
• rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi
• układanie obrazków według kolejności zdarzeń.
• doskonalenie umiejętności słuchania utworu literackiego

Tydzień IV : Marcowa pogoda
Przyroda wiosną
• poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
• uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
• obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
• kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku
• rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby

Tydzień V : Wiosenne przebudzenia
• obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
• poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
• zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych
• poznawanie właściwości ziemi i piasku
• wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji
• utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku
• rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)