Grupa Sówki

Liczba odwiedzających: 2836

Wychowawca grupy:

 • Mirosława Wardal
 • Małgorzata Jarząb


Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień 1: A deszcz pada i pada

 • zapoznanie z literą i, I: małą i wielką,
 • przygotowanie do nauki pisania poprzez podejmowanie zadań grafomotorycznych, 
 • rozwiązywanie zagadek, 
 • utrwalanie nazw miesięcy, 
 • zapoznanie z etymologią słowa listopad, 
 • zachęcanie do udziału w zabawach matematycznych,
 • poznanie liczny 5, 
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,
 • określanie swojego nastroju, 
 • rozwijanie wyobraźni, 
 • prowadzenie obserwacji przyrody, 

Tydzień 2: Polska, Nasza Ojczyzna.

 • zapoznanie z literą t, T: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • zapoznanie z cyfrą 6,
 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem słowa legenda,
 • przedstawienie legendy o Smoku Wawelskim, 
 • wyjaśnienie dzieciom, kim był Dratewka, 
 • utrwalanie wiedzy na temat symboli narodowych, 
 • próby występy z okazji Dnia 11 Listopada, 
 • wyjaśnienie dzieciom, czym jest niepodległość, 
 • kształtowanie szacunku wobec swojego kraju oraz przynależności do swojej ojczyzny, 
 • zapoznanie się z kulturą ludową, 
 • rozwijanie umiejętności kodowania.

Tydzień 3: Zdrowie naszym skarbem

 • zapoznanie z literą d, D: małą i wielką, pisaną i drukowaną,
 • słuchanie piosenki “W poszukiwaniu witamin”,
 • zapoznanie figury geometrycznej: prostokąt
 • rozwiązywanie zagadek, 
 • utrwalanie wiedzy na temat znaczenia ruchu w życiu człowieka, 
 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia: aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania się,
 • poznanie nazw specjalizacji lekarskich, 
 • zapoznanie dzieci z pracą lekarzy różnych specjalizacji, 
 • wykonywanie eksperymentów, 
 • utrwalanie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci, 
 • kształtowanie przynależności do grupy przedszkolnej.

Tydzień 4: Co ułatwia pracę w domu?

 • słuchanie piosenki “Sprzęty elektryczne”,
 • zapoznanie litery k, K: wielkiej i małej, pisanej i drukowanej, 
 • zapoznanie dzieci ze sposobem działania urządzeń elektrycznych
 • wyznaczanie wspólnych części zbiorów, 
 • wypowiedzi na temat domowych obowiązków,
 • porównywanie współczesnych sprzętów i tych z dawnych lat, 
 • poszerzanie słownictwa dotyczących sprzętów elektrycznych, 
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wykonywanie ćwiczeń utrwalających litery, 
 • zdobywanie informacji na temat nowych technologii.

Tydzień 5: Nasi bohaterowie – służby ratunkowe.

 • utrwalanie numerów alarmowych
 • rozwijanie umiejętności korzystania z aparatu telefonicznego
 • nauka przekazywania informacji właściwym służbom
 • rozwiązywanie zagadek słownych
 • nazywanie pojazdów służb ratunkowych (pojazdy uprzywilejowane)
 • wzbogacanie wiadomości na temat potrzebnego i niszczycielskiego działania żywiołów
 • poznanie sposobów wykorzystania siły wiatru przez człowieka
 • utrwalanie wiadomości na temat pracy: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.