Grupa III Sówki

Liczba odwiedzających: 489


Wychowawca grupy:

  • Mirosława Wardal
  • Aleksandra Rębecka
  • Anna Dąbrowska

Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I
TEMAT KOMPLEKSOWY: Jesień w sadzie

• Tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania
• Prowadzenie zabaw integrujących grupę
• Przyswajanie zasad zdrowego odżywiania
• Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
• Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
• Porównywanie liczebności zbiorów
• Stosowanie określenia - tyle samo
• Zapoznawanie z pracą osób pracujących w sadzie
• Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higieniczno- samoobsługowych
• Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw
• Aktywny udział w zajęciach z okazji Święta Drzewa
• Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych (praca drzewo)

TYDZIEŃ II
TEMAT KOMPLEKSOWY: Kolorowe warzywa

• Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy
• Aktywny udział w zajęciu z okazji Dnia Poczty Polskiej (rozpoznawanie symbolu poczty)
• Rozwijanie pamięci i aktywności muzyczno-ruchowej
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
• Wdrażanie do umiejętności tworzenia prostych kolekcji
• Rozwijanie koncentracji uwagi
• Rozwijanie aparatu artykulacyjnego poprzez codzienne ćwiczenia oddechowe i logopedyczne
• Rozwijanie umiejętności rozróżnia kontrastów dynamicznych – cicho, głośno
• Rozwijanie słownictwa czynnego
• Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki
• Zapoznanie z wyglądem Piramidy Żywienia

TYDZIEŃ III
TEMAT KOMPLEKSOWY: Domowi ulubieńcy

• Doskonalenie umiejętności i samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługi
• Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer
• Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych
• Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
• Doskonalenie sprawności manualnej w trakcie wykonywania prac plastycznych
• Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
• Rozwijanie umiejętności wokalnych
• Rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej
• Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki

TYDZIEŃ IV
TEMAT KOMPLEKSOWY: Nasze rodziny

• Inspirowanie zabaw tematycznych związanych z rodziną.
• Poznawanie pojęć : dom, rodzina ,rodzice ,rodzeństwo
• Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
• Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny.
• Rozwijanie aktywności muzyczno –ruchowej
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania prostych rytmów w układzie elementów
• Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
• Podejmowanie prób liczenia, osłuchiwanie się z liczebnikami głównymi
• Doskonalenie umiejętności wypełniania konturów kolorem
• Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
• Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
• Ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej wyrazów