Grupa Sówki

Liczba odwiedzających: 3131

Wychowawca grupy:

 • Mirosława Wardal
 • Małgorzata Jarząb


Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

Tydzień I: Zwierzęta sprzed milionów lat

 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania grupowego podczas zabaw przy piosence: „ Jaki to dinozaur?”.
 • Poznanie różnych gatunków dinozaurów oraz zwierząt z epoki lodowcowej.
 • Zapoznanie się z odejmowaniem na konkretach.
 • Poznanie nowego zawodu: paleontologa.
 • Udział w zabawach doskonalących umiejętności językowe.
 • Rozwijanie umiejętności odejmowania oraz przeliczania. 
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu.
 • Stymulowanie ekspresji plastyczno-konstrukcyjnej podczas wykonywania pracy plastycznej związanej ze światem prehistorycznym.
 • Wspieranie rozwoju poznawczego, doskonalenie wymowy oraz rozwijanie czynnego słownika dzieci.

Tydzień II: Pogoda marcowa

 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich. 
 • Zachęcanie dzieci do podziwiania reprodukcji malarskich związanych z wiosną.
 • Zapoznanie z literą u, U. 
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin.
 • Rozwijanie zainteresowań zjawiskami pogodowymi.
 • Wzbogacanie wiedzy ogólnej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Mobilizowanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu o każdej porze roku.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zajęć gimnastycznych.

Tydzień III: Wiosna, ach to Ty!

 • Rozwijanie umiejętności określania swojego nastroju. 
 • Zachęcanie dzieci do rozmowy o swoich uczuciach, emocjach. 
 • Zapoznanie z literą c, C: małą, wielką, drukowaną i pisaną. 
 • Rozwijanie zainteresowań nauką czytania i pisania. 
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczny 10.
 • Utrwalanie wiedzy na temat ptaków powracających na wiosnę do Polski: bocian, żuraw, szpak, jaskółka. 
 • Wspólne sadzenie cebuli oraz rzeżuchy. 
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny. 
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zawodu ogrodnika. 
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w tym ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych. 
 • Ćwiczenia kodowania, rozwijanie logicznego myślenia: kodowanie na macie edukacyjnej oraz na kartach pracy: kratownice.

Tydzień IV: Wielkanoc

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Świąt Wielkanocnych.
 • Wytłumaczenie znaczenia dnia Prima Aprilis oraz Śmigus-Dyngus.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez wykonywanie różnego rodzaju ozdób wielkanocnych. 
 • Zapoznanie z literą j, J: małą, wielką, drukowaną i pisaną.
 • Zachęcanie dzieci do wykonywania zabaw badawczych: doświadczenia z jajkiem. 
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi na różne tematy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa.
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery przed świętami, integrowanie dzieci.