Rekrutacja do naszego przedszkola 2022/2023

Liczba odwiedzających: 3839
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie podaje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2022/2023 oraz informacje w sprawie kierowania dzieci do przedszkoli i składania wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola:
 1. Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie.pdf
 2. Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie.pdf
 3. Informacja w sprawie kierowania dzieci do przedszkoli.pdf
 4. Informacja o sporządzeniu uzasadnienia odmowy.pdf

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie podaje listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2022/2023:
 1. Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie.pdf
 2. Lista dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie.pdf
Szanowni Państwo,
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia (druk w załączniku) należy złożyć osobiście od 19 do 25 kwietnia 2022r. w siedzibie przedszkola ul. Żeligowskiego 27:
 • 19.04.2022 r. – 24.04.2022 r. w godz. 8.00 – 16.00
 • 25.04.2022 r. w godz. 8.00 – 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 25 kwietnia 2022 r. o godz.15.00.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Smolińska

 1. Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych.pdf
 2. Dyżury Komisji Rekrutacyjnej 2022/2023.pdf
 3. Wniosek rekrutacyjny do Przedszkola Gminnego w Chotomowie 2022/2023.pdf
 4. Oświadczenie o wielodzietności - Załącznik nr 1.pdf
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - Załącznik nr 2.pdf
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola - Załącznik nr 3.pdf
 7. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie - Załącznik nr 4.pdf
 8. Informacja na temat sposobu obliczania dochodu na osobę w rodzinie kandydata.pdf
 9. Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2022 roku.pdf
 10. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których Organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna - rok szkolny 2022/2023.pdf
 11. Rekrutacja do klas I gminnych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych 2022-2023.pdf