Rekrutacja do naszego przedszkola 2024/2025

Liczba odwiedzających: 9740

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie 12.04.24 r. (piątek) o godz. 10.00 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2024/2025.

Listy zostaną wywieszone na drzwiach wejścia bocznego znajdującego się na końcu budynku przedszkola.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia (druk w załączniku) należy złożyć osobiście od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r. w siedzibie przedszkola ul. Żeligowskiego 27 w godz. 8.00 – 16.00 (wejście główne - sekretariat).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 29 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 (oznaczone wejście boczne znajdujące się na końcu budynku przedszkola).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.   

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej 
Jolanta Smolińska

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.pdf (258 KB)

Szanowni Państwo,

składanie dokumentów rekrutacyjnych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywało się poprzez osobiste złożenie wniosku
w siedzibie przedszkola - ul. Żeligowskiego 27 (oznaczone wejście boczne znajdujące się na końcu budynku przedszkola).

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów należy złożyć osobiście w dniach 11.03.24 r. – 22.03.24 r. w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej (8.00 – 16.00). 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.   

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej 
Jolanta Smolińska – wicedyrektor

 

 
Link do rekrutacji w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie - Rekrutacja