Dzień Mamy 2020


Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego 
Samych słonecznych dni oraz wytrwałości w bycia Super Mamą 

,,(…) Mama jak dobra wróżka,
dobra wróżka z kopciuszka,
zawsze swemu maleństwu pomoże.
Zawsze dziecko wysłucha,
coś mu szepnie do ucha,
mama zawsze jest w dobrym humorze…”

Przeboje Pana Tik-Taka – Mama dobra wróżka YouTube

,,(…) Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam”

Śpiewające Brzdące – Jesteś mamo skarbem mym YouTube

Dzień Mamy
Nasze Przedszkole :) Więcej...

Zmiana organizacji pracy przedszkola w wakacje 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa, wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy placówki w lipcu i sierpniu 2020 r. Aby zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo, Przedszkole Gminne w Chotomowie nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek. Organizacja tzw. dyżuru wakacyjnego w 2020 r., wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19. Przedszkole Gminne w Chotomowie w okresie wakacyjnym funkcjonować będzie z przerwą od 12 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. w ścisłym reżimie sanitarnym (na podstawie aktualnych wytycznych MEN, MZ, GIS), zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie

                                                                                   Monika Bagińska   

 

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Powrót do placówki od 22.05.2020r.

List do Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące podczas epidemii:

  1. Procedura nr 1 Rodzice
  2. Procedura nr 2 Nauczyciele i pomoc nauczyciela
  3. Procedura nr 3 Dostarczanie posiłków
  4. Procedura nr 4 Wydawanie posiłków
  5. Procedura nr 5 Pomoc kuchenna
  6. Procedura nr 6 Woźna
  7. Procedura nr 7 Administracja
  8. Procedura nr 8 Dozorca
  9. Procedura nr 9 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

Załącznik do procedury

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Powrót do przedszkola dopiero 21 maja 2020 r.

Drodzy Rodzice, udostępniamy Wam informacje od Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego dotyczącej otwarcia placówek przedszkolnych i żłobków.

FB Jarosław Chodorski

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,
Po konsultacjach z Dyrektorami oraz specjalistami z zakresu epidemiologii, podjąłem decyzję o czasowym wstrzymaniu otwarcia przedszkoli w naszej Gminie do 21 maja 2020 r. Okres inkubacji dla COVID-19 (czyli czas od zarażenia do wystąpienia pierwszych objawów) wynosi od 2 do 14 dni. Oznacza to, iż istnieje szansa, że około 20 maja będą już dostępne miarodajne dane statystyczne odnośnie następstw otwarcia tych placówek na terenie naszego Kraju, które postanowiły wznowić działanie od 6 maja bieżącego roku. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Nadrzędną wartością wszystkich podejmowanych przeze mnie decyzji jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. Pozdrawiam Państwa serdecznie, bądźcie zdrowi!

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Rekrutacja

Na naszej stronie umieszczone są już listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do naszego przedszkola
na rok szkolny 2020/2021:)
Zamieszczamy bezpośredni link Rekrutacja do przedszkola

Rodziców dzieci przyjętych, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że już wkrótce podamy termin zebrania organizacyjnego.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji, Wójt Gminy wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy, w terminie po 15 maja 2020 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci w celu ustalenia dogodnej
(i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną) formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.

Nasze Przedszkole :) Więcej...