Programy

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „NASZE PRZEDSZKOLE”

Przedszkole realizuje program autorstwa M. Kwaśniewskiej W. Żaby - Żabińskiej pod tytułem „Nasze Przedszkole”. Program ten został wyróżniony i nagrodzony przez MEN. Program spełnia wszystkie treści kształcenia określone w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17). Uzyskał ponadto pozytywną ocenę Rady Pedagogicznej oraz został wpisany do Zestawu Programów.       

PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW II EDYCJA      

W związku z przypadającą na ten rok szkolny setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Nasze przedszkole zdecydowało się wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole Młodych Patriotów II edycja”. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu otrzymają certyfikaty „Przedszkole młodych patriotów”. 

Akcja XXII Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 „ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

W roku przedszkolnym 2017/2018 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Jest to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness. Akcja ta jest poświęcona tematyce zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Składa się z 6 – częściowego scenariusza przygotowanego w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu żywienia dzieci i bazuje na aktualnie obowiązującej Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.

Prawidłowe żywienie dzieci to priorytet naszych działań. Punktem wyjścia działań Akademii Zdrowego Przedszkolaka jest zdrowe żywienie małych dzieci – jako odpowiedź na wciąż narastający problem otyłości, który dotyczy również najmłodszych. Obecnie działania koncentrują się nie tylko wokół zdrowego odżywiania ale również bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia wśród dzieci.

 

PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

 

Program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi programu  jest Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Podczas prowadzonych zajęć dzieci poznają zasady zdrowego żywienia, poszerzają wiedzę na temat roli wody w przyrodzie, dowiadują się o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

PROGRAMY WŁASNE AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

PROGRAM ROZWOJU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ  „RADOŚĆ DZIECIĘCEGO TWORZENIA”

W każdym dziecku kryją się jakieś zdolności, kreatywność i wyobraźnia, trzeba je tylko rozwijać i wspierać. Każde dziecko jest kimś szczególnym, niepowtarzalnym. Niektóre dzieci maja określony talent w jednym kierunku(np. muzyczny, plastyczny), inne wykazują zdolności w wielu dziedzinach. Niektóre zdolności mogą drzemać w zakamarkach umysłu niewykorzystane przez całe życie, gdyż nie zostały zauważone i odpowiednio ukształtowane. Dlatego należy dawać dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

Cele programu:

wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych,

kształtowanie aktywnej, twórczej postawy,

respektowanie indywidualności każdego dziecka,

wychowanie dzieci na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej,

włączanie rodziców w odkrywanie i rozwijanie zdolności dziecka.