List Ministra Edukacji oraz wskazówki dla bezpiecznego powrotu do przedszkola

Data: 01.09.2020 r., godz. 14.00    613
Zapraszamy do zapoznania się z listem oraz wskazówkami.
Zamieszczamy List od Ministra Edukacji Narodowej oraz wskazówkami dla dzieci i rodziców dla bezpiecznego powrotu do placówek oświatowych.