Zgłaszanie nieobecności dziecka

Liczba odwiedzających: 1061
Zgłaszanie nieobecności dziecka prosimy kierować do Sekretariatu od godz. 6.45 maksymalnie do godz. 7.10 w dniu jego absencji w przedszkolu.
Wiedza ta niezbędna jest do zamówienia odpowiedniej ilości posiłków dla dzieci w danym dniu.

Nie zgłoszenie nieobecności dziecka spowoduje naliczenie opłaty za żywienie w tym dniu.

Mogą Państwo poinformować nas o absencji dziecka w Przedszkolu telefonicznie pod numerem telefonu 22 772 20 02 wew. 4 (ewentualnie przez platformę i-Przedszkole).

Ważna jest również dla nas informacja, że dziecko spóźni się na zajęcia dydaktyczne – telefon do Sekretariatu warto wykonać do 9.00 w danym dniu.