Grupa VI Misie

Liczba odwiedzających: 999
Wychowawcy grupy:

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

  Adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

  TYDZIEŃ I Zwierzęta z dżungli i sawanny.
  • udział w obchodach Światowego Dnia Dzikiej Przyrody
  • poszerzanie i uzupełnianie wiedzy dzieci na temat zwierząt egzotycznych
  • rozwijanie zainteresowań dzieci światem przyrody
  • poszerzenie wiadomości na temat zwierząt i roślin znajdujących się pod ochroną
  • kształtowanie świadomości, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
  • zapoznanie z zawodem zoologa oraz pracą wykonywaną przez opiekunów zwierząt w zoo
  • wprowadzenie litery „z”- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • prowadzenie ćwiczeń z zakresu syntezy i analizy głoskowej wyrazów
  • kreślenie poznanych liter po śladzie i samodzielnie
  • czytanie sylab, wyrazów i zdań według indywidualnych możliwości dzieci
  • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
  • rozwiązywanie zadań tekstowych metoda symulacji
  • układanie i rozwiązywania działań z użyciem znaków +,-, =
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
  • udział w obchodach Światowego Dnia Dentysty
  • kształtowanie właściwego stosunku do stomatologa i zabiegów stomatologicznych
  • udział w zabawach dydaktycznych z okazji Dnia Piegów
  • prowadzenie drugiej części diagnozy dojrzałości szkolnej

  TYDZIEŃ II Zwierzęta naszych pól i lasów.
  • wprowadzenie litery „u”- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • rozwijanie umiejętności czytania oraz kreślenia liter w liniaturze
  • rozwijanie umiejętności kreślenia cyfr
  • rozwijanie umiejętności różnicowania głosek w wyrazach
  • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz w lesie
  • poszerzenie wiadomości przyrodniczych na temat zwierząt
  • dostrzeganie znaczenia zwierząt dla człowieka oraz całego środowiska przyrodniczego
  • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
  • porównywanie tempa poruszania się zwierząt
  • rozwijanie sprawności ruchowej raz umiejętności współzawodnictwa
  • rozwijanie umiejętności naśladowania sposobu poruszania się zwierząt
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych poprzez udział w obchodach Dnia Matematyki
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz kodowania
  • poznawanie zasad bezpieczeństwa- zwracanie uwagi na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami
  • prowadzenie drugiej części diagnozy dojrzałości szkolnej

  TYDZIEŃ III Marcowa pogoda.
  • wprowadzenie litery „c” z zastosowaniem Metody Dobrego Startu
  • ćwiczenia w kreśleniu poznanej litery po śladzie i samodzielnie
  • czytanie sylab, wyrazów i zdań według indywidualnych możliwości dzieci
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • udział w obchodach Dnia Piekarzy i Cukierników
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogody
  • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej wiosny
  • utrwalanie nazw dni tygodnia, pór roku, nazw miesięcy
  • zapoznawanie z zawodem meteorologa, prezentera pogody
  • poznawanie ciekawostek na temat życia pandy- udział w obchodach Dnia Pandy
  • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia, pożądanym modelem zdrowego odżywiania- udział w projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”
  • poznawanie cech kuli, wskazywanie różnic pomiędzy kulami a kołami
  • poznanie roli jaką drzewa ogrywają w oczyszczaniu powietrza i tworzeniu klimatu na Ziemi- obchody Światowego Dnia Lasu
  • prowadzenie drugiej części diagnozy dojrzałości szkolnej

  TYDZIEŃ IV Wiosenne przebudzenia.
  • wprowadzenie litery „ł” z zastosowaniem Metody Dobrego Startu
  • układanie schematów i modeli dźwiękowych słów z zaznaczeniem spółgłosek i samogłosek
  • rozwijanie umiejętności czytania
  • rozwijanie umiejętności kreślenia poznanych liter w liniaturze
  • zapoznanie dzieci z obrzędem ludowym pożegnania zimy i powitania wiosny –uroczystość w grupie
  • zapoznanie dzieci z tradycją „topienia” Marzanny- wspólne wykonanie kukły z materiałów wtórnych
  • ukazanie piękna sztuki ludowej: tańca, muzyki, haftu, stroju ludowego Mazowsza
  • udział w obchodach Światowego Dnia Wody- realizacja projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem”
  • poznawanie nazw wczesnowiosennych kwiatów, poznawanie przyczyny ochrony kwiatów
  • założenie w sali zielonych kącików przyrody- wysiew nasion oraz sadzenie cebulek
  • utrwalenie wiadomości na temat czynników wzrostu roślin
  • poznawanie oznak wiosny, utrwalenie nazw pór roku i zjawisk atmosferycznych z nimi związanych
  • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
  • rozwiązywanie działań arytmetycznych z zastosowaniem znaków +,-, =
  • rozwijanie umiejętności kodowania
  • prowadzenie drugiej części diagnozy dojrzałości szkolnej

  TYDZIEŃ V Wielkanocne zwyczaje.
  • odkrywanie litery „j”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • rozwijanie umiejętności różnicowania głosek w wyrazach
  • określanie różnic między „i” a „j” oraz wymową głosek i, j
  • czytanie sylab, wyrazów i zdań
  • rozwijanie umiejętności kreślenia liter oraz cyfr
  • poznawanie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych
  • udział w warsztatach wielkanocnych- przygotowywanie pisanek oraz dekoracji świątecznych
  • rozmowy na temat tradycji wielkanocnych w moim domu
  • śpiewanie piosenek oraz recytacja wierszy o tematyce wielkanocnej
  • poznawanie budowy i właściwości jajka
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków
  • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania
  • układanie zapisów matematycznych z zastosowaniem znaków +,-,=
  • porównywanie liczebności, wpisywanie odpowiednich znaków <,>,=
  • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali i na placu zabaw  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • 4 season – poznajemy pory roku
  • Weather – pogoda zimą.
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia.