Grupa I Biedronki

Liczba odwiedzających: 2829

Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska
 • Jolanta Smolińska

  Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

  TYDZIEŃ I POLSKA TO MÓJ DOM
  • Przekazanie informacji na temat tradycji obchodów narodowych świąt- Święto Flagi, Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  • Kształtowanie przynależności narodowej, regionalnej oraz postaw patriotycznych
  • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat symboli narodowych
  • Rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania flagi Polski
  • Zapoznanie z pracą wykonywaną przez strażaka
  • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem wozu strażackiego
  • Kształtowanie znajomości numerów alarmowych
  • Zapoznanie z historią Chotomowa
  • Zapoznanie z ważnymi miejscami użyteczności publicznej oraz zabytkami Chotomowa
  • Zapoznanie z flagą i herbem Chotomowa
  • Słuchanie i śpiewanie piosenki „Tu mieszkam”
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki
  • Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higieniczno – samoobsługowych
  • Wdrażanie do prawidłowego uchwytu kredki, łyżki oraz pędzla
  • Wdrażanie do podejmowania zgodnych, wspólnych zabaw tematycznych

  TYDZIEŃ II POZNAJEMY ZAWODY - REALIZACJA PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy w wybranych zawodach
  • Poszerzanie słownictwa dzieci związanego z zawodami
  • Rozwijanie mowy i uważnego słuchania
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zapoznanie z pracą bibliotekarza oraz wyglądem i wyposażeniem biblioteki- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
  • Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej- zapoznanie z zawodem stomatologa
  • Tworzenie impresji plastycznych według własnej inwencji twórczej- zapoznanie z pracą artysty malarza
  • Rozwiązywanie zagadek na temat zawodów
  • Utrwalanie wierszy i piosenek z programu artystycznego uroczystości Pasowania na Przedszkolaka
  • Rozwijanie sprawności ruchowej oraz manualnej
  • Wdrażanie do przestrzegania umów i zasad
  • Rozwijanie samodzielności dzieci

  TYDZIEŃ III NA MAJOWEJ ŁĄCE
  • Poznanie wybranych roślin łąkowych
  • Poszerzenie wiadomości przyrodniczych na temat zwierząt- mieszkańców łąki
  • Przekazanie informacji na temat obchodów Dnia Polskiej Niezapominajki
  • Poznawanie ciekawostek na temat pszczół- udział w zajęciach z okazji Dnia Pszczół
  • Przekazanie wiedzy na temat znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów
  • Słuchanie i śpiewanie piosenki „Kle, kle boćku”
  • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz kodowania
  • Doskonalenie umiejętności nazywania kolorów
  • Prowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy sylabowej wyrazów
  • Rozwijanie sprawności manualnej oraz ogólnej sprawności ruchowej
  • Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z całą grupą
  • Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych

  TYDZIEŃ IV ŚWIĘTO MAMY I TATY
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
  • Nauka wierszy i piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty
  • Przygotowanie upominków dla mamy i taty
  • Rozwijanie mowy i uważnego słuchania
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów
  • Dostrzeganie rytmu w układzie elementów i kontynuowanie go
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
  • Ćwiczenia pantomimiczne: „Pomagamy mamie i tacie”
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw w sali i na placu zabaw
  • Wdrażanie do przestrzegania grupowych zasad