Grupa III Biedronki

Liczba odwiedzających: 3590

Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska
 • Patrycja Leszczyńska

  Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  TYDZIEŃ I CZTERY PORY ROKU
  • Kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu- pór roku
  • Rozwijanie umiejętności nazywania pór roku oraz określania charakterystycznych cech poszczególnych pór
  • Zapoznanie z symboliką pór roku na podstawie odpowiadających im kolorów
  • Układanie kalendarza pór roku według rytmu ilustrującego następstwo pór roku
  • Rozwiązywanie zagadek słownych na temat pór roku
  • Rozwijanie umiejętności wycinania i kolorowania

  TYDZIEŃ II POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
  • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków żyjących na wolności
  • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy
  • Rozwijanie słownictwa dzieci i wiadomości przyrodniczych
  • Prowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy sylabowej wyrazów-nazwy ptaków
  • Ćwiczenia klasyfikacyjne – ptaki zimujące i patki odlatujące
  • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego- ćwiczenia ortofoniczne naśladujące odgłosy ptaków
  • Zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki „Ptasi bar”
  • Zapoznanie z zawodem ornitologa

  TYDZIEŃ III ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
  • Udział w zabawach dydaktycznych z okazji Światowego Dnia Śniegu
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną- realizacja zajęć edukacyjnych związanych z Dniem Babci i Dziadka
  • Prowadzenie rozmów na temat babci i dziadka i ich roli w życiu rodziny, nauka wierszy i piosenek okolicznościowych
  • Kształtowanie szacunku w stosunku do osób starszych oraz zachęcanie do pomagania seniorom
  • Przygotowywanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wykonanie upominków dla babci i dziadka
  • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz nazywania figur geometrycznych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej

  TYDZIEŃ IV W ZIMOWYM LESIE
  • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi w lesie
  • Rozwijanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia oraz odżywiania wybranych zwierząt w okresie zimy
  • Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami w okresie zimy
  • Utrwalenie wiadomości na temat pracy leśniczego
  • Wykonanie pracy plastycznej „Zimowy pejzaż”- rozwijanie umiejętności malowania farbami przy użyciu pędzla
  • Rozumienie potrzeby ograniczania opakowań foliowych ze względu na ochronę środowiska- obchody Dnia Bez Opakowań Foliowych
  • Układanie i rozgrywanie gry planszowej typu „ściganka”: „Zaprowadź sarenkę do paśnika”
  • Wdrażanie do zasad właściwego zachowania w lesie - zimowy spacer do lasu

  TYDZIEŃ V SÓL – PROJEKT BADAWCZY
  • Rozbudzanie zainteresowań dzieci tematem soli, jej właściwościami i zastosowaniem
  • Poznawanie ciekawostek na temat soli, sposobu jej pozyskiwania, wirtualna wycieczka do kopalni soli
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wypowiadania się na podany temat
  • Badanie właściwości fizycznych soli- założenie hodowli kryształków soli
  • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków
  • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych w zakresie spożywania soli
  • Porównywanie ciężaru z zastosowaniem określeń: ciężki- lekki, cięższy- lżejszy, próby skonstruowania prostej wagi szalkowej
  • Barwienie soli za pomocą kolorowej kredy, wyklejanie kolorową solą obrazków według własnego pomysłu