Grupa III Biedronki

Liczba odwiedzających: 3242

Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska
 • Patrycja Leszczyńska

  Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  TYDZIEŃ I JUŻ PO WAKACJACH
  • Powitanie dzieci po wakacyjnej przerwie oraz nowych przedszkolaków w grupie
  • Prowadzenie zabaw integrujących grupę
  • Przypomnienie i ustalenie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i na placu zabaw
  • Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji koleżeńskich
  • Budowanie radosnej atmosfery w grupie
  • Prowadzenie rozmów na temat wspomnień wakacyjnych
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej o tematyce wakacyjnej
  • Wdrażanie do podejmowania zgodnych, wspólnych zabaw tematycznych

  TYDZIEŃ II JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
  • Ustalenie zasad kodeksu grupowego
  • Wdrażanie do zasad bezpiecznego pobytu w sali i innych pomieszczeniach przedszkola
  • Wdrażanie do zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw
  • Zapoznanie z zasadami pełnienia dyżurów
  • Zapoznanie z salą i kącikami zabaw oraz sposobem korzystania z nich
  • Rozwijanie mowy i myślenia
  • Wdrażanie do dbania o ład i porządek wokół siebie
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu-nauka piosenki „Biegnę do przedszkola”
  • Utrwalanie zasad liczenia, ćwiczenia klasyfikacyjne, rozwijanie umiejętności układania sekwencji rytmicznych

  TYDZIEŃ III TO JESTEM JA
  • Wyjście do OSP w Chotomowie- zapoznanie z pracą strażaka, wyglądem i wyposażeniem remizy i wozu strażackiego
  • Udział w zabawach dydaktycznych z okazji Dnia Kropki- wzbudzanie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcanie do tworzenia i działania, budowanie pozytywnej samooceny dziecka
  • Udział w tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”
  • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała człowieka
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie rysowania postaci człowieka
  • Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu- nauka piosenki „Pięć zmysłów”
  • Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat funkcji zmysłów człowieka

  TYDZIEŃ IV PANI JESIEŃ PRZYSZŁA DO NAS…
  • Poznawanie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem jesieni w oparciu o filmy edukacyjne oraz samodzielne obserwacje dzieci
  • Uroczyste powitanie nowej pory roku- spacer do lasu, oglądanie teatrzyku kukiełkowego, śpiew i taniec
  • Dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem podczas obchodów Dnia Przedszkolaka
  • Kształtowanie umiejętności nawiązywania serdecznego kontaktu z rówieśnikami oraz kultywowanie tradycji przedszkolnych
  • Rozwijanie kreatywności dzieci, aktywizowanie dziecięcej twórczej ekspresji ruchowej
  • Wdrażanie do zasad zgodnej zabawy i współdziałania
  • Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania pór roku, dostrzeganie regularności w występujących cyklicznie porach roku
  • Rozwijanie umiejętności układania rytmów
  • Rozwijanie umiejętności muzycznych: śpiew, taniec, granie na instrumentach

  TYDZIEŃ V MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
  • Poznanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Kształtowanie znajomości numerów alarmowych
  • Utrwalanie wiedzy na temat pracy policjanta, strażaka, ratownika medycznego
  • Nauka na pamięć fragmentu wiersza A. Widzowskiej „Zuch na drodze”
  • Udział w wycieczce do Stajni na Kępie- propagowanie szacunku do zwierząt i przyrody, zapoznanie dzieci z końmi, poszerzenie wiedzy na temat uprawy i jedzenia ziemniaków w polskiej kuchni
  • Rozwijanie mowy i myślenia
  • Wdrażanie do zasad bezpieczeństwa podczas spaceru na pobliskie skrzyżowanie praz na wycieczce
  • Rozwijanie intuicji geometrycznych, utrwalanie pojęcia koło