Grupa III Biedronki

Liczba odwiedzających: 4084

Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska
 • Patrycja Leszczyńska

  Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 

  TYDZIEŃ I ŚWIĘTA MAJOWE
  • Przekazanie informacji na temat tradycji obchodów narodowych świąt - Święto Flagi, Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  • Kształtowanie przynależności narodowej oraz postaw patriotycznych
  • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat symboli narodowych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zawodów sportowych z okazji Dnia Strażaka
  • Kształtowanie umiejętności mierzenia długości za pomocą stóp i kroków
  • Zapoznaniem z herbem stolicy na podstawie legendy „Wars i Sawa”
  • Zapoznanie z ciekawostkami na temat Warszawy, poznanie najważniejszych obiektów i zabytków stolicy

  TYDZIEŃ II NA MAJOWEJ ŁĄCE
  • Poznawanie wybranych roślin łąkowych oparciu o filmy edukacyjne, ilustracje i naturalne okazy
  • Poszerzenie wiadomości przyrodniczych na temat zwierząt- mieszkańców łąki
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, kształtowanie umiejętności kodowania
  • Poznawanie etapów rozwojowych motyla: „ Od gąsienicy do motyla”
  • Wykonanie pracy plastycznej „ Wiosenna łąka” z zastosowaniem metody Edukacji przez Ruch D. Dziameckiej
  • Nauka piosenki „ W zieleni łąka majowa”
  • Prowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej wyrazów
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki

  TYDZIEŃ III TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
  • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
  • Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz innych
  • Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Kształtowanie umiejętności dbania o sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz nawyków właściwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z niego
  • Wdrażanie do zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw i odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu terenowego
  • Rozwijanie umiejętności poruszania się w parach podczas spacerów
  • Poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z roweru i hulajnogi, rozumienie konieczności zakładania kasku i ochraniaczy oraz poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ścieżkach rowerowych tylko pod opieką dorosłego
  • Rozwijanie umiejętności przedstawiania piosenki za pomocą ruchu – zabawa przy piosence „Na rowerze”

  TYDZIEŃ IV DZIEŃ MAMY I TATY
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych
  • Wzbudzanie pozytywnych, pełnych życzliwości i szacunku relacji między dziećmi a rodzicami
  • Nauka wierszy i piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty
  • Przygotowanie upominków dla mamy i taty
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów
  • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
  • Ćwiczenia pantomimiczne: „Pomagamy mamie i tacie”
  • Udział w zajęciach gimnastycznych z zastosowaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

  TYDZIEŃ V DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
  • Kształtowanie świadomości i wiedzy na temat szkodliwości dymu papierosowego – udział w zajęciach profilaktyki zdrowotnej z okazji Dnia Bez Tytoniu
  • Rozbudzanie ciekawości na temat zwyczajów dzieci z różnych kontynentów; dostrzeganie, że pomimo różnic, wszystkie dzieci są do siebie podobne
  • Poznawanie innych kultur, szanowanie odrębności innych
  • Kształtowanie tolerancji w stosunku do osób, które różnią się od nas wyglądem, kulturą i obyczajami
  • Udział w zabawach muzycznych, sportowych i innych atrakcjach w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka
  • Integracja dzieci poprzez wspólną zabawę
  • Tworzenie atmosfery radości, życzliwości i współdziałania
  • Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu
  • Rozwijanie sprawności manualnej i ogólnej sprawności ruchowej