Grupa Biedronki

Liczba odwiedzających: 4861

Wychowawcy grupy:

 • Katarzyna Wróblewska
 • Patrycja Leszczyńska


Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

TYDZIEŃ I: POGODA MARCOWA

 • Wprowadzenie litery U,u.
 • Rozwijanie pamięci przestrzennej, ruchowej oraz muzycznej.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody.
 • Zapoznanie z przysłowiem ,,W marcu jak w garncu”.
 • Rozpoznawanie pierwszych oznak wiosny.
 • Uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie i gospodarce.
 • Poznawanie źródeł zanieczyszczenia wody.
 • Poznawanie różnych zbiorników wodnych: morze, rzeki, jeziora, stawy, oceany (praca z mapą, globusem)
 • Wskazywanie strony lewej i prawej w schemacie własnego ciała.         

TYDZIEŃ II: MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

 • Wprowadzenie litery C,c.
 • Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych.
 • Zachęcanie do ekologicznego sposobu życia.
 • Opisywanie swojego wyglądu.
 • Przypomnienie o szanowaniu emocji swoich i innych.
 • Swobodne wypowiadanie się na temat przeżywanych emocji w różnych sytuacjach.
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • Zachęcenie do poszukiwania różnych rozwiązań , odkrywanie różnorodnych środków wyrazu.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

TYDZIEŃ III: WIOSNO, ACH TO TY!

 • Wprowadzenie litery Ł,ł.
 • Celebrowanie Pierwszego Dnia Wiosny.
 • Rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie wybranych gatunków kwiatów.
 • Wzmacnianie mięśni ramion, nóg, tułowia.
 • Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech przedwiośnia.
 • Zapoznanie z tradycją żegnania zimy i powitania wiosny.
 • Utrwalanie wiadomości na temat tego, co jest potrzebne roślinom do wzrostu
 • Poznanie pracy ogrodnika oraz zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu oraz robieniu wiosennych porządków w ogrodzie.
 • Utrwalanie nazw poznanych kwiatów.

TYDZIEŃ IV:WIELKANOC

 • Wprowadzenie litery J,j.
 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z tradycją wielkanocną jaką jest malowanie pisanek.
 • Zapoznanie ze zwyczajem oblewania wodą.
 • Zapoznanie z utworem M. Musorgskiego ,,Taniec kurcząt w skorupkach”.
 • Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnych form i kształtów.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniami.
 • Doskonalenie umiejętności określania kierunków i rozróżniania strony prawej i lewej.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania komunikatów.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych.