Grupa Biedronki

Liczba odwiedzających: 4337


Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska

Patrycja Leszczyńska

Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 

TYDZIEŃ I: W PRZEDSZKOLU!

 • Powitanie dzieci po wakacyjnej przerwie.
 • Wspólne tworzenie kodeksu grupowego.
 • Przypomnienie i ustalenie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i na placu zabaw.
 • Rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych.
 • Poszerzanie wiadomości na temat miejsc wakacyjnych.
 • Wdrażanie do prawidłowego chwytu pisarskiego.
 • Utrwalenie podstawowych zwrotów grzecznościowych.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zabawki i porządek w sali.
 • Poznanie pracy osób zatrudnionych w przedszkolu.
 • Kształtowanie umiejętności kodowania.

TYDZIEŃ II: OTO JA!

 • Poszerzanie wiadomości o sobie.
 • Rozwijanie umiejętności kulturalnego włączania się do rozmowy.
 • Rozwijanie umiejętności szacowania wzrostu swojego i kolegów.
 • Rozpoznawanie wzoru graficznego swojego imienia i nazwiska w formie napisu drukowanego.
 • Przypomnienie nazw części ciała.
 • Rozwijanie umiejętności rysowania człowieka.
 • Wypowiadanie się na temat swoich zainteresowań.
 • Ćwiczenie rozróżniania lewej i prawej strony.
 • Zdobywanie przeświadczenia, że wszystkie emocje są potrzebne.
 • Celebrowanie ,,Dnia Kropki”

TYDZIEŃ III: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.

 • Rozwijanie umiejętności poruszania się po drodze.
 • Rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej.
 • Wymienianie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Zapoznanie z zawodem maszynisty.
 • Poznanie budowy pociągu.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zawodów: policjant, strażak, ratownik medyczny.
 • Utrwalenie numerów alarmowych oraz sytuacji kiedy należy ich używać.
 • Rozpoznawanie oznak jesieni.
 • Celebrowanie Pierwszego Dnia Jesieni.
 • Utrwalenie zasad pierwszej pomocy.

TYDZIEŃ IV:JESIEŃ W PARKU, W LESIE.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
 • Poznawanie zasad bezpiecznego zbierania grzybów.
 • Zapoznanie z grzybami trującymi i jadalnymi.
 • Poznanie budowy grzyby.
 • Badanie właściwości barw poprzez mieszanie kolorów żółtego i czerwonego.
 • Poszerzanie wiedzy na temat jesieni.
 • Celebrowanie Dnia Chłopaka.
 • Zapoznanie z figurą płaską-kwadratem.
 • Budzenie ciekawości badawczej.