Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2021/2022

Data: 26.04.2021 r., godz. 15.00    322
#listy #rokszkolny2021/2022
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce Strefa Rodzica → Rekrutacja do naszego przedszkola

Informacja w sprawie kierowania dzieci do przedszkoli.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji, Wójt Gminy Jabłonna wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy, od 17 maja 2021 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci w celu ustalenia dogodnej (i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną) formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.
Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Gminy Jabłonna
tel.+48 22 767 73 46

Szanowni Państwo,
wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola należy sporządzić i dostarczyć drogą e-mailową na adres wicedyrektor@przedszkolechotomow.pl w terminie 7 dni od umieszczenia na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Chotomowie wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli od 26 kwietnia 2021r. od godz. 15.00.

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola składamy w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia na adres mailowy: dyrektor@przedszkolechotomow.pl

W związku z sytuacją epidemiczną uzasadnienia i odwołania zostaną wysłane drogą e-mailową na adres podany przez Państwa we wniosku.
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Smolińska