Podstawowe informacje o naszym Przedszkolu

Data: 01.09.2023 r., godz. 08.00    Liczba odwiedzających: 5107

1. Godziny pracy przedszkola – 6.30 - 18:00

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – do godz. 8:15. 
Po tej godzenie budynek przedszkola jest zamykany.

3. Zgłaszanie spóźnień i nieobecności dziecka prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 22 772 20 02
wew. 4 od godz. 6.45 do 7.15
 (ewentualnie przez platformę i-Przedszkole).
Po tej godzinie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci bez objawów choroby.

5. Godziny wydawania posiłków dla wszystkich grup przedszkolnych:
• Śniadanie: 8.30 - 9.00
• Obiad: 11.30 - 12.00 
• Podwieczorek: 14.30 - 15.00

6. Dzieci zapisane na dwa posiłki (śniadanie i obiad) należy odebrać przed podwieczorkiem do godz. 14.15 (dzieci 3-letnie, których grupy leżakują należy odebrać po obiedzie około godz. 12.00 - 12.15)
Po podwieczorku dziecko należy odebrać od godz. 15.15

7. Dzienna stawka żywieniowa wynosi od 3 kwietnia wynosi 18,28 zł (12zł - opłata po stronie rodzica, 6,28 zł – dopłata wójta)

8. Przedszkole uwzględnia diety. Wykluczenie produktów następuje na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.

9. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżek przy opłatach za pobyt wykorzystując ważną JABŁONOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY – opłata wynosi wtedy 0,50 zł
za każdą rozpoczętą godzinę po 13:00.

10. Dofinansowanie do posiłków jest możliwe po otrzymaniu decyzji z GOPS-u.

11. NA PLACU ZABAW DZIECI PRZEBYWAJĄ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELI.

12. Dzieci odbierane z przedszkola są przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Osobom nieupoważnionym dziecko nie zostanie wydane. 
Pracownik przedszkola ma obowiązek wylegitymowania osoby odbierającej dziecko - dowód osobisty (Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola).

13. Od 1 września 2022 r. zostały wprowadzone Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie Wrzesień 2022.pdf