Podstawowe informacje o naszym Przedszkolu

Data: 01.09.2021 r., godz. 08.00    Liczba odwiedzających: 2120
1. Godziny pracy przedszkola – 7:00-17:00
2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – do godz. 8:15. 
Po tej godzenie budynek przedszkola jest zamykany.
3. Zgłaszanie spóźnień i nieobecności dziecka prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 22 772 20 02 wew. 4 od godz. 6.45 do 7.10 (ewentualnie przez platformę i-Przedszkole).
Po tej godzinie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci bez objawów choroby.
5. Godziny wydawania posiłków dla wszystkich grup przedszkolnych:
• Śniadanie: 8.30 - 9.00
• Obiad: 12.00 - 12.30
• Podwieczorek: 14.30 - 15.00
6. Dzieci zapisane na dwa posiłki (śniadanie i obiad) należy odebrać od godz. 13.00 do 13.30.
Po podwieczorku dziecko należy odebrać od godz. 15.15
7. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16 zł. (11,50 zł. – stawka dla Rodzica, 4,50 zł.– dopłata)
8. Przedszkole uwzględnia diety. Wykluczenie produktów następuje na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.
9. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżek przy opłatach za pobyt wykorzystując ważną JABŁONOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY – opłata wynosi wtedy 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po 13:00.
10. Dofinansowanie do posiłków jest możliwe po otrzymaniu decyzji z GOPS-u.
11. NA PLACU ZABAW DZIECI PRZEBYWAJĄ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELI.
12. Dzieci odbierane z przedszkola są przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Osobom nieupoważnionym dziecko nie zostanie wydane. Pracownik przedszkola ma obowiązek wylegitymowania osoby odbierającej dziecko - dowód osobisty (Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola).
13. WAŻNE! Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi procedurami obowiązującymi od 1 września 2020r. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie