Wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka w Chotomowie - wrzesień 2024

Liczba odwiedzających: 686

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji, Dyrektor Gminnego Żłobka w Chotomowie 8.03.24 r. (piątek) o godz. 15.00 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2024 r. oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych do żłobka (lista rezerwowa). Listy zostaną wywieszone na drzwiach wejścia bocznego znajdującego się na końcu budynku przedszkola/żłobka.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Gminnego Żłobka w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia
(druk w załączniku) należy złożyć osobiście od 11 do 15 marca 2024 r. w sekretariacie żłobka ul. Żeligowskiego 27 w godz. 8.00 – 16.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi
22 marca 2024 r. o godz. 15.00
(oznaczone wejście boczne znajdujące się na końcu budynku przedszkola).

Odwołanie do Dyrektora Gminnego Żłobka w Chotomowie można złożyć w terminie od 25 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r.
w sekretariacie żłobka w godz. 8.00 – 16.00. 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.   


Dyrektor Gminnego Żłobka w Chotomowie
Monika Bagińska

 

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia do Gminnego Żłobka w Chotomowie.pdf (403 KB)